Efterarv vid ÄB:s gamla lydelse

2019-04-29 i Efterarv
FRÅGA
HejVi ska nu göra ett arvskifte där tidigare avliden make (dog 1967) hade brist i boet och således inte lämnat något efterarv. Gäller ändå giftorätten? Det fanns inget testamente, inget äktenskapsförord och 12:2 har inte begärts (fanns kanske inte ens då?). OM JA att giftorätten gäller och att det nu finns ett efterarv att dela ut så krånglar vi till det ännu mer genom att det finns ett särkullbarn från tidigare maken, har detta särkullbarn då rätt till arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om arvskifte är tillämplig lag ärvdabalken (ÄB) och då din fråga handlar om efterarv är tillämplig bestämmelse 3 kap. 1 § ÄB. Vad som här är viktigt att beröra är att efterlevande makes arvsrätt som den ser ut idag inte såg likadan ut på 60-talet, utan då ärvde bröstarvingar före efterlevande make, vilket följer av den gamla lydelsen. Det här utesluter därför särkullbarnets möjlighet att erhålla efterarv då den redan ska ha fått ut sitt arv.

Det här innebär alltså att den nu avlidna personens bröstarvingar kommer med lika delar, vilket följer av 2 kap. 1 § ÄB att ärva hela dennes kvarlåtenskap.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (677)
2020-05-24 Efterarvsrätt vid värdeminskning i förmögenhetsmassan
2020-05-23 Efterarvsrätt efter testamenterad egendom
2020-05-23 Har jag rätt att ärva när min avlidna systers make avlider?
2020-05-20 Är jag berättigad efterarv om jag blir adopterad av min styvfar?

Alla besvarade frågor (80334)