Efterarv till syskonbarn

2015-09-15 i Efterarv
FRÅGA
En faster, som nu dött, sa alltid att vi syskonbarn skulle ärva henne då hon själv aldrig fick några barn med sin man. Mannen lever och har inga barn. Vi är av olika åsikter i släkten. Har verkligen vi syskonbarn arvsrätt när sedan vår ingifta farbror avlider.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om arvsrätt kan vara lite krångliga men om du vill läsa innantill så hittar du dem i Ärvdabalken här.

Eftersom er ingifta farbror var er fasters make vid hennes död så ärvde han vid det tillfället allt av hennes kvarlåtenskap. När han sedan avlider har den först avlidnas (alltså er faster) släktingar rätt till så kallat efterarv. Efterarvet utgör i normalfallet hälften av er ingifte farbrors bo. Ni syskonbarn har rätt till detta efterarv under förutsättning att varken er fasters föräldrar eller hennes syskon fortfarande lever. De kommer nämligen före er i den legala arvsordningen.

Hoppas jag bringat klarhet till era funderingar.

Vänligen,

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (696)
2020-07-31 Efterlevande makens arvsrätt
2020-07-30 Makes arv, gåva, fullmakt och faderskap
2020-07-27 När får man ut arvet efter sin först avlidna förälder?
2020-07-26 Testamentstolkning och efterarv

Alla besvarade frågor (82614)