Efterarv till syskon och syskonbarn

Hej! Kort fråga:

Då det gäller efterarvingar i ena grenen (av 2 grenar) i form av 3 syskon o ett antal syskonbarn, så gäller sannolikt att 3 syskon först får var sid del,

dvs. ( 1/3). Syskonen kallas A, B och C . Om A har 5 barn så får väl varje barn sedan 1/5 av A :s andel osv. Är det så i samtliga liknande fall,oavsett ålder på syskonbarn? Om syskonbarnen är i åldrar 46 --72 år, dvs. ej minderåriga, tillämpas ovan nämnda fördelning ändå MED HUNDRA PROCENT STRINGENS, dvs. blir arvsfördelningen ALLTID som ovan beskrivit,trots att alla syskonbarnen i båda grenar är 46 år eller äldre? STORT TACK för SNABBT svar. Ett arvskifte är nära förestående.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Enligt 3 kap. 2 § ärvdabalken har vid den efterlevande makens död, bröstarvingar till den först avlidna maken eller dennes föräldrar, syskon eller syskons avkomling rätt till efterarv. Finns inte bröstarvingar blir föräldrar efterarvingar. Skulle inte föräldrarna vara i livet kommer istället syskon bli aktuella som efterarvingar och skulle något syskon avlidit träder dennes barn in som efterarvingar. Om man exempelvis kommer fram till att efterarvet till den först avlidne makens arvingar utgör 1 500 000 kr skall, då föräldrar ej finns, syskonen dela på denna summa. Om det då finns tre syskon kommer varje syskon ta lika stor del, alltså 500 000 kr var. Om nu ett av syskonen har avlidit, men denne i sin tur har fem barn, kommer dessa barn ta lika lott oavsett ålder. De fem barnen till det avlidna syskonet skulle då i exemplet få 100 000 kr var.

Vänligen

Hanna SkoglundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000