Efterarv till särkullbarn vid tillämpning av basbeloppsregeln

2015-01-03 i Efterarv
FRÅGA
Min pappa avled 2013, eftersom boet understeg 4 basbelopp så fick pappas fru (ej min mamma) sitta kavar i orubbat bo. Efter detta så har pappas fru skrivit ett testamente där hennes 6 syskonbarn skall ärva henne, sen har ett tillägg gjorts att jag skall ärva 1/7 av henne. Jag undrar nu var tar min eventuella arvsrätt vägen efter att detta testamente tillkommit?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om arv och testamente finns i Ärvdabalken, ÄB, som du hittar här. Om din pappa inte hade fler barn än dig, är du hans enda bröstarvinge, och skall således ärva hela hans del av boet, se ÄB 2:1. Om din pappa och hans fru endast hade giftorättsgods (ej enskild egendom genom äktenskapsförord) är arvet efter din pappa hälften av deras totala bo. Om du inte har avstått din arvsrätt skall din pappas kvarlåtenskap vanligtvis tillfalla dig direkt, eftersom du är särkullbarn (bara barn till den avlidne maken), se ÄB 3:1.

Det finns dock ett undantag, basbeloppsregeln i ÄB 3:1 2 stycket. Precis som du skriver får din pappas fru då behålla så mycket av boet som behövs för att - tillsammans med det hon får vid bodelningen och eventuell enskild egendom - nå upp till beloppet av fyra prisbasbelopp (prisbasbeloppet beräknas till 44 500 kr år 2015). Du blir då efterarvinge till kvarlåtenskapen efter din pappa, och kan när din pappas fru dör få ut ditt efterarv efter honom, dvs. 1/2 av fruns bo om allt var giftorättsgods, ÄB 3:2 1 stycket. Din pappas fru kan inte genom testamente inskränka på denna rätt, utan hon har bara ärvt din pappas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, inte full äganderätt, se även här 3:2 ÄB 1 stycket. Du som efterarvinge har alltså rätt till 1/2 av hennes bo då hon avlider, oavsett vad testamentet säger.

Du bör därför påtala att testamentet är ogiltigt enligt ÄB 13:1, eftersom din pappas fru då hon upprättade testamentet inte var behörig att förordna om hela sin kvarlåtenskap.

Lycka till

Med Vänliga Hälsningar

Emilia Ohlin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (689)
2020-07-06 Gåvor i strid med rätt till efterarv
2020-07-03 Rättigheter när ens gifta syster dör?
2020-07-01 När får gemensamma barn ut deras arv efter en avliden förälder?
2020-06-30 Hur ska huset fördelas?

Alla besvarade frågor (81770)