Efterarv särkullbarn

Min far har avlidit A, och när min mor B gick bort tog min helsyster C ut sitt arv efter henne. Jag själv som då också är särkullebarn till A lät min del vara kvar hos A vad händer då nu? Om det skulle bli så att summan av arvet skulle bli mer än vad C fick ut regleras då detta eller är C helt ute ur bilden, måste hon kontaktas vid bodelning osv ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I och med att din syster tog ut sin del av arvet efter er mor har hon inget att hämta från arvet efter er styvfar. Eftersom du valde att avstå att ta ut din del när din mor dog har du rätt till s.k. efterarv. Se 3 kap. 1 och 9 §§ ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637.

Du har inte rätt att få ut exakt samma belopp/egendom som fanns vid er mors bortgång, men du har rätt till samma kvotdel. Detta kan innebära att ditt arv har antingen ökat eller minskat. Även om ditt arv har ökat så har inte din syster någon rätt till mer arv. När man avstår från sitt arv till förmån för sin styvförälder tar man en risk att arvet kan minska, men det kan som sagt även innebära att ditt arv ökar.

Exempel: Säg att den totala kvarlåtenskapen vid er mors bortgång var 400 000 kr, och av detta belopp var ½ er mors egendom, och ½ var ers styvfars egendom. Du och din syster hade då att dela på 200 000 kr, dvs. 100 000 kr var. Din kvotdel var därmed ¼. Om kvarlåtenskapen har ökat till 800 000 kr vid mannens bortgång har du rätt till ¼ av 800 000 kr, dvs. 200 000 kr.

Sammanfattningsvis har du rätt till samma kvotdel av din styvfars kvarlåtenskap som ur din mors kvarlåtenskap. Din syster har inte rätt till mer arv även om det har ökat. Hon måste alltså inte kontaktas vid bodelningen.

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”