Efterarv på testamente med fri förfoganderätt

2016-04-02 i Efterarv
FRÅGA
En efterlevande sambo (A) har genom testamente fått ett arv med fri förfoganderätt. Arvet består av del av en bostadsrättslägenhet. Hur sker beräkningen av det efterarv som senare vid A:s bortgång skall tillfalla den först avlidna sambons arvingar?
SVAR

Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det bör först konstateras att sambor inte ärver varandra i den legala arvsordningen. Det går dock, så som har skett, att ärva genom testamente. Det är möjligt att göra andra arvingar arvslösa, men inte bröstarvingar, se 7 kap 1 § Ärvdabalken. Bröstarvingar (vilka är barnen i första hand) har alltid rätt till sin laglott. För att få ut laglotten så måste bröstarvingarna begära jämkning, 7 kap 3 § Ärvdabalken, vilket sker genom att ge sitt anspråk tillkänna inför testamentstigern eller genom att väcka talan. Detta måste ske inom 6 månader från delgivningen. I din fråga verkar detta inte ha varit problemet.

När man ärver något med fri förfoganderätt så innebär det en inskränkning i att testamentera bort egendomen till någon annan. När man ärver något med fri förfoganderätt så innebär det att efter testamentstataren har avlidit så ska egendomen tillfalla de legala arvingarna från den först avlidne maken. Beräkningen sker som så att man efter den först avlidne maken har beräknat den kvotdel som efterarvet ska baseras på, vilket är beloppet som testamenterats bort delat på den efterlevande sambons hela innehav. Exempel: vid den först avlidne sambons död så hade den efterlevande sambon ett innehav på 400 000 kr, genom testamentet fick sambon 200 000 kr med fri förfoganderätt. Innehavet är alltså sammanlagt 600 000 kr. Efterarvets kvotdel blir då: 200 000/ 600 000 = 1/3. Det innebär att den först avlidne sambons arvingar har rätt till ett efterarv på 1/3 av den sist avlidne sambons innehav (alltså A i det här fallet).

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp så rekommenderar jag at du bokar en tid med en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med. Det kan du enkelt göra genom att klicka på länken http://lawline.se/boka eller klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (771)
2021-04-15 Får efterlevande make testamentera bort särkullbarns efterarv?
2021-04-09 Hur fungerar särkullbarnets efterarsrätt?
2021-03-31 Hur efterarv beräknas och om testamente får inskränka barnens arvsrätt
2021-03-30 Har jag rätt till efterarv?

Alla besvarade frågor (91307)