Efterarv och syskon

2016-03-04 i Efterarv
FRÅGA
Min hustru har testamenterat all sin egendom till mig som enskild egendom.Har hennes syster rätt till efterarv när jag dör?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Med ett testamente åsidosätts den legala arvsordningen, se 9:1 ÄB (här). Detta innebär att man sätter vanliga arvsregler ur spel och bestämmer sin "egen" arvsordning. Den enda reella inskränkning som finns utgör laglotter vilket endast gäller den avlidnes bröstarvingar, dvs barn.

Detta innebär att ett testamente gör att de vanliga reglerna om efterarv (även kallat sekundosuccession) inte tillämpas. Reglerna i 3 kap ÄB om syskons rätt till efterarv efter den efterlevande makes död gäller därmed inte.

Så det korta svaret på din fråga är kort och gott: nej, din hustrus syster har inte rätt till efterarv efter dig om din fru har testamenterat sin kvarlåtenskap till dig.

Jag hoppas att jag besvarade din fråga och jag önskar dig en trevlig dag,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (741)
2020-11-29 Efterarv för syskon
2020-11-29 Fördelning av tillgångarna mellan mig och min halvsyster
2020-11-28 Har jag arvsrätt efter min bror?
2020-11-21 Hur mycket ska min mors makes brorsbarn få i efterarv då min mor avlider?

Alla besvarade frågor (86931)