Efterarv och särkullbarn

2020-09-29 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Min mamma o pappa var gifta och hade 4 gemensamma barn, och ett särkulle barn som var mammas. När mamma dog så avstod särkulle barnet sin arvslott till fördel för vår pappa. Nu har vår pappa avlidit och nu undrar vi hur arvet ska fördelas mellan särkulle barnet och oss 4 syskon ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arv regleras i ärvdabalken. Din fråga gäller egentligen efterarv, alltså när en person väntar med att begära ut sitt arv till förmån för en efterlevande make. Då särkullbarnet avstått sitt arv till förmån för er pappa har denne rätt att istället ta del av hans dödsbo nu vid hans bortgång. När er mamma gick bort fick således er pappa särkullbarnets del med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt föreligger bland annat när den först avlidnas arvingar har rätt till efterarv. Det innebär att er pappa kunnat hantera egendomen fritt men inte kunnat testamentera bort den eller ge bort den i gåva.

Er fråga gäller hur arvet fördelas mellan särkullbarnet och mellan de gemensamam barnen. Särkullsbarnet har rätt till en kvotdel av det som den efterlevande maken har vid sin död, och inte en fast summa. Det innebär att efterarvet kan öka eller minska i värde, beroende på hur den efterlevande maken förfogat och nyttjat tillgångarna medan denne levde, med vissa begränsningar exempelvis att testamentera bort. Denna kvotdel räknas ut genom att man räknar ut hur stor del av den efterlevande makens totala egendom, (alltså den egendom och de tillgångar som maken fick genom bodelningen och enskild egendom om sådan finns).

Ett exempel enligt er konstellation: A & B var gifta, de har 4 gemensamma barn och A har ett särkullbarn. A går bort och hennes särkullbarn avstår med att ta ut sitt arv till fördel för dennes styvpappa B. B får hela A:s kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. När B avlider har särkullbarnet rätt till efterarv, tillsammans med de gemensamma barnen. Detta innebär att vid efterarvet för A ska den andelen som B mottog av A delas lika mellan A:s barn. I detta fallet hade A fem barn, alltså ska hennes andel delas i fem och ni får efter er mor en femtedel var. Sedan delar ni gemensamma barn på er pappas andel och får av honom en fjärdedel var. Hur mycket alla får beror på hur mycket kvarlåtenskap som finns. Utan några exakta summor kan man därför inte ge ett mer preciserat svar.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma.


Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (821)
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?
2021-12-31 Hur räknar jag ut min arvsrätt?
2021-12-30 Fördelning av arv mellan syskon när en av föräldrarna inte är gemensam

Alla besvarade frågor (98501)