Efterarv och särkullbarn

2019-08-27 i Efterarv
FRÅGA
Hej. Hur ska arvet fördelas? Vår pappa dog nyligen (2019) och dödsboet kommer att vara värt ca 2.000.000 kronor. Vi är fyra barn, tre bröder och en halvsyster. Mamma, som var gift med pappa, dog 2003 och pappa gjorde då ett arvsavstående till mammas 3 barn (vi bröder) på 70.000 kr till var och en av oss tre. Vid tidpunkten för mammas död var boets sammanlagda behållning ca 1.000.000 kr, där ingick en lägenhet som togs upp med förmögenhetsvärdet 250.000 kr. Lägenheten såldes för några år sen och dessa pengar, 1.500.000 kr, ingår nu i dödsboet efter pappa. Min undran är nu hur arvet ska fördelas mellan oss bröder och vår halvsyster och hur det ska räknas ut. Vi bröder borde väl ha rätt till en större del av arvet än vår halvsyster?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När er mamma gick bort ärvde er pappa, bortsett från de tillgångar som han avstod från, samtliga tillgångar med fri förfoganderätt. Det innebär att en rätt till s.k. efterarv uppstod för er bröder att vid er pappas död ärva de tillgångar som finns kvar efter er mamma. Att egendom vid en persons frånfälle tillfaller en annan person, t.ex. en efterlevande make, med fri förfoganderätt innebär att den efterlevande ärver egendomen med fri dispositionsrätt. Den efterlevande maken har alltså rätt att förfoga över egendomen som denne vill, men saknar full äganderätt och närmare bestämt rätt att testamentera egendomen. Er rätt till efterarv kan alltså inte inskränkas genom testamente, däremot har er pappa haft rätt att förfoga över egendomen efter er mamma.

Hur arvet efter er pappa ska fördelas beror alltså främst på hur stor andel av tillgångarna i dödsboet efter er pappa som å ena sidan är hänförliga till arvet efter er mamma, och å andra sidan hur stor andel av tillgångarna i dödsboet som är hänförliga till sådant som er pappa eventuellt har ärvt efter er halvsysters mamma eller era farföräldrar, tillgångar som er pappa själv har förvärvat under sin livstid eller annan eventuell egendom som inte är hänförlig till arvet efter er mamma.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (677)
2020-05-24 Efterarvsrätt vid värdeminskning i förmögenhetsmassan
2020-05-23 Efterarvsrätt efter testamenterad egendom
2020-05-23 Har jag rätt att ärva när min avlidna systers make avlider?
2020-05-20 Är jag berättigad efterarv om jag blir adopterad av min styvfar?

Alla besvarade frågor (80317)