FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv18/05/2016

Efterarv och särkullbarn

Min far dog och vi har påbörjat bouppteckning. Min far var tidigare gift med min mor som dog 1971 och jag vi är tre syskon. Pappa gifte om sig och fick två barn med henne och dessutom hade hon ett barn från tidigare äktenskap. Nu visade det sig att när min mor gick bort så reglerades inte de vi hade rätt till utan det ska regleras nu vid fars bodelning. När vi var på bouppteckningen så meddelade den familjejuristen att vår mors del ska regleras först. Vi förstod inte riktigt vad hon menade? Om vi räknar på 1000 kr hur ska det då bli?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dig fråga.

Regler om arvsrätt hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Arvsrätt efter modern

Eftersom att din mor hade tre barn (bröstarvingar) så är ni de närmsta arvingarna enl. ÄB 2:1. Detta innebär att ni har rätt till 1/3 av er moders kvarlåtenskap. Eftersom er mor var gift med er far så har dock hela kvarlåtenskapen tillfallit er far som efterlevande make enl. ÄB 3:1 st. 1. Detta innebär att ni tre barn har rätt till efterarv av er mor som kommer delas ut när er far dör. Er far innehar kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket innebär att han fritt får förfoga över kvarlåtenskap som er mor lämnar efter sig, men han har inte rätt att testamentera bort er rätt till efterarv.

Nu när er far har gått bort så kommer ni tre syskon att i första hand få ut ert efterarv från er mor, se ÄB 3:2. Ni tre kommer därför få 1/3 var av hälften av er faders kvarlåtenskap. Om er far har 1000 kr i kvarlåtenskap så kommer hälften, alltså 500 kr att fördelas lika mellan er tre syskon som efterarv från er mor, se ÄB 2:1. Viktigt att veta är dock att en bodelning inte alltid utgör en exakt lika fördelning, det kan därför bli så att ni får 1/3 av en annan summa än som i detta exempel 500 kr. Men för att förenkla så utgår jag i mitt svar från att bodelningen mellan er mor och er far har skett 50/50.

Arvsrätt efter fadern

När ni tagit del av ert efterarv så ska er fars kvarlåtenskap, alltså de resterande 500 kronorna att fördelas mellan er fars bröstarvingar. Eftersom att ni tre syskon och de andra två barnen från det andra äktenskapet (särkullbarn) är bröstarvingar till er far så är ni närmaste arvingar och skall därför dela lika på hans kvarlåtenskap, se. ÄB 2:1. Detta innebär att ni fem barn har rätt till 1/5 av resterande kvarlåtenskap från er far. (1/5 av 500 kr)

Eftersom att er far gifte om sig så kommer de två barnen i hans senare äktenskap att få avstå sin arvslott till förmån för sin mor (efterlevande make) precis så som ni tre syskon gjorde när er mor gick bort, se ÄB 3:1 st. 1. Detta innebär att er fars nya fru kommer att tilldelas 2/5 av kvarlåtenskapen (2/5 av 500 kronor). Ni tre syskon som har en annan mor är därför särkullbarn vilket innebär att ni har rätt att få ut ert arv efter er far direkt (3/5 av 500 kr) enl. ÄB 3:1 st. 1. Ni har också möjlighet att avstå från denna rätt enl. ÄB 3:9 till förmån för er fars nya fru. Om ni gör detta kommer ni att få ta del av er arvslott (3/5) av hälften av den kvarlåtenskap hon lämnar efter sig när sedan hon dör, förutsatt att även denna bodelning sket 50/50.

Viktigt att känna till är att make alltid har rätt till 4 x prisbasbeloppet (alltså 4 x 44 300 kr) som skall tas ur kvarlåtenskapen och det som tillfaller efterlevande make vid bodelningen, se ÄB 3:1 st. 2. Detta är en inskränkning på särkullbarns rätt till arv och innebär att om er fars kvarlåtenskap inte överstiger denna summa så kommer ni att få avvakta med ert arv tills den andra makan dör. Om ni arvstår er rätt till arvet så innebär detta att när sedan er fars nya fru går bort så kommer ni tre syskon, de två andra barnen, samt dottern som denna fru hade sedan tidigare att ha rätt till arv ur hennes kvarlåtenskap.

Sammanfattningsvis: Förutsatt att bodelningen mellan er mor och far skett 50/50 så kommer ni tre syskon först att tilldelas 1/3 vardera av hälften av er fars kvarlåtenskap i efterarv från er mor. Sedan kommer ni att få 3/5 av den resterande delen av er fars kvarlåtenskap som direkt arv från honom.

Om ni behöver mer hjälp så rekommenderar jag er att rådfråga er jurist! Ni är också välkomna att ställa fler frågor till oss här på Lawline.

Hoppas att mitt svar varit till din hjälp!

Vänliga hälsningar

Josefine RembsgårdRådgivare
Hittade du inte det du sökte?