Efterarv och laglott

Hej,

Om min far skulle skriva över samtliga av sina egendomar (sommarställen etc) på frun under sin livstid och sedan gå bort. Vad skulle hända med mig som är bröstarvinge? Är samtlig del av arvet borta? Går det sedan vidare till hennes barn vid hennes bortgång?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline.

Arvsfrågor är reglerade i ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637). Svaret på din fråga beror vad det är för typ av egendom som din far ger bort och under vilka omständigheter. Som jag förstår omständigheterna är din din fars fru inte din mor.

Laglotten

Ett sätt att angripa en gåva från ens föräldrar är att använda reglerna om laglotten i 7 kap. ÄB. Laglotten innebär att du som bröstarvinge har en rätt till halva din arvslott även om dina föräldrar har testamenterat bort allt. Ett exempel på detta är att om du skulle vara enda bröstarvinge till din far som testamenterar bort hela sitt arv till t.ex välgörenhet kan du begära jämkning på testamentet och få ut halva din arvslott enligt 7 kap. 3 § ÄB. I 7 kap. 4 § ÄB finns en regel som kan bli aktuell i ditt fall och det är om din far skulle ge bort egendom på ett sådant sätt som är att likställa med ett testamente. Det kan t.ex vara att en person ger bort äganderätten till en egendom som gåva men behåller nyttjanderätten till sin död. Effekten blir ju exakt samma som om personen hade testamenterat gåvan. Man brukar formulera detta så att den som ger bort gåvan inte drabbas negativt av gåvan under sin livstid. Om omständigheterna är sådana ska man då beakta värdet av gåvan när man ska beräkna laglotten och gåvan kan då gå åter för att laglotten ska kunna delas ut.

Efterarv

Reglerna om efterarv i 3 kap. ÄB kan vara tillämpliga om din mor har gått bort och hon då var gift med din far. Vid en sådan arvsfördelning kommer din far ärva din mors kvarlåtenskap före dig men när din far går bort kommer de arvet fördelas till din mors arvingar. Ett exempel på detta kan förtydliga reglerna om efterarv, din mors kvarlåtenskap var värd 400 000 kr och din vars egendom var då 600 000 kr. Efterarvet är då 400 000/1 000 000=40%. Det innebär att vid din fars bortgång har du som bröstarvinge enligt exemplet rätt till 40% av din fars egendom med stöd av reglerna om efterarv. Därefter kommer de resterande 60% fördelas enligt de legala arvsreglerna där testamenten kan spela roll. Poängen med detta är det finns regler som hindrar din far från att ge bort egendom och på så sätt minska sin egendom. De reglerna finns i 3 kap. 3 § ÄB som anger att om inte gåvan kan kompenseras med annan egendom ska gåvan gå åter om den som tog emot gåvan insåg eller borde insett att efterarvingarna drabbas.

Hoppas du fick svar på din fråga. Som du säkert uppfattat är skyddet relativt svagt men det finns möjligheter att skydda sina arvsrättigheter.


Jakob PeräRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000