Efterarv och halvsyskon - arvsfördelning?

2019-07-02 i Efterarv
FRÅGA
Hej,Min mor gick bort för snart två år sedan. Då stod min far kvar i orubbat bo. Min far är nu också avliden. Förutom mig och min syster har han även en dotter i ett tidigare förhållande. Dödsboet är värderat till 5 000 kr. Efter begravningskostnader mm finns kvar cirka 99 000 kr på hans konto. Hur ser arvsfördelningen ut? Ärver vi tre lika eller ska vår halvsyster få en tredjedel av 50 %? Tacksam för svar då man får så olika svar på nätet!Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag förutsätta att varken din mor eller far lämnade något testamente efter sig.

Eftersom din fråga handlar om arv blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

När din mor gick bort hade egentligen du och din syster rätt att ärva henne, men eftersom hon var gift med er far så fick han stå kvar i så kallat "orubbat bo". Eftersom er far nu också gått bort har du och din syster först och främst rätt till efterarv efter er mor och sedan även rätt ärva er far.

Kort svar: det korta svaret på din fråga är att din halvsyster antagligen kommer ha rätt till en tredjedel av 50% men detta beror lite på omständigheterna, se mer om detta nedan. Ni kommer i alla fall inte dela lika på arvet då du och din syster först har rätt till efterarv efter er mor.

Hur mycket efterarv har du och din syster rätt till?

Er rätt till efterarv regleras i 3 kap. 2 § ÄB. Efterarvet räknas ut som en kvotdel och inte en exakt summa pengar. Hur stor kvotdelen är beror på om din mor eller far hade enskild egendom eller om de ägde allt gemensamt. Eftersom jag inte vet något om dessa omständigheter kommer jag utgå ifrån att de ägde allt gemensamt, men kom ihåg att er kvotdel förändras ifall någon av de ägde enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord. Jag kommer här illustrera hur stor din kvotdel blir om de ägde allt gemensamt genom ett exempel.

Exempel)

Ifall din mor och styvfar tillsammans ägde egendom till ett värde av 100 000 kr när din mor dog så skulle din mors arv bli 100 000/2 = 50 000 kr. Då skulle du alltså du och din syster haft rätt att ärva 50 000 kr efter din mor, d.v.s. 25 000 kr var. Eftersom ni inte fick ut något arv efter er mor har ni nu istället rätt till efterarv. Efterarvet är lika med den delen du skulle fått ärva (25 000 kr) delat på hela summan som din far fick behålla (100 000 kr). Ditt efterarv är alltså i det här exemplet lika med 25 000/100 000 = 1/4.

Förutsatt att din mor och far ägde allt gemensamt har du och din syster alltså rätt att ärva 25% av det din far nu har ämnat efter sig i efterarv. Efter att du och din syster fått ut 25% var så ska resterande delen fördelas på dig, din syster och din halvsyster. I sådana fall kommer alltså ni tre att dela lika på resterande 50% av din fars dödsbo.

Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall det skulle uppstå ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (664)
2020-02-21 Vem ärver efterlevande make?
2020-02-20 Make som ärver med fri förfoganderätt har inte rätt att testamentera egendom som ska tillfalla den först avlidna makens arvingar
2020-02-16 Arv då föräldrar är ogifta resp. gifta
2020-02-15 Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan

Alla besvarade frågor (77252)