Efterarv och fri förfoganderätt

Jag är sambo sedan drygt 2 år. Jag har tre barn sedan tidigare och min sambo har 1. Han vill testamentera bort 10 procent av sina tillgångar till mig med fri förfoganderätt. Har svårt förstå vad det skulle innebära för mig mer än att jag får använda pengarna. Jag äger 1/3 av ett torp och en mindre summa på banken. När jag avlider ska hans dotter ha ut sitt efterarv fr sin pappa. Kommer då min andel i torpet att räknas in i det efterarv hans dotter ska ha? Jag är orolig att det ska bli tråkiga konsekvenser för mina barn om jag tar emot pengar fr honom.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Om du ärver något med fri förfoganderätt innebär det att du i princip får göra vad du vill med egendomen utom att testamentera bort det. Du får inte heller ge bort gåvor i större utsträckning (se 3 kap 3 § ÄrvdB). Detta gäller i vart fall gåvor som minskat din totala förmögenhet med 25 % eller mer (se NJA 2013 s 736).

Efterarvets storlek, dvs hur mycket av din kvarlåtenskap som ska tillfalla din sambos dotter, bestäms som en kvotdel av din totala förmögenhet. Exempel: Den egendom du fått med fri förfoganderätt genom testamente är värda 100.000 kr vid din sambos bortgång. Vid det tillfället har du en total förmögenhet på 1.000.000 kr inklusive de 100.000 kr du fått från din bortgångne sambo. Du äger då 10 % med fri förfoganderätt. När du några år senare går bort har värdet på din totala förmögenhet stigit till 1.200.000 kr. Din sambos dotter ska då erhålla ett efterarv på 10 % av 1.200.000 kr, dvs 120.000 kr. Efterarvet är alltså en andel i din kvarlåtenskap och inte ett fast nominellt belopp. Efterarvet ökar eller minskar helt enkelt proportionerligt med din totala förmögenhet.

Troligtvis kommer det inte bli några negativa konsekvenser för dina egna barn. De kommer enligt exemplet ovan få ut 90 % av din förmögenhet istället för 100 %. Däremot har ju din totala förmögenhet ökat vilket gör att de i absoluta tal bör få ut lika mycket.

Viktor LennartssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000