Efterarv och fri förfoganderätt

2017-01-22 i Efterarv
FRÅGA
Jag är sambo sedan drygt 2 år. Jag har tre barn sedan tidigare och min sambo har 1. Han vill testamentera bort 10 procent av sina tillgångar till mig med fri förfoganderätt. Har svårt förstå vad det skulle innebära för mig mer än att jag får använda pengarna. Jag äger 1/3 av ett torp och en mindre summa på banken. När jag avlider ska hans dotter ha ut sitt efterarv fr sin pappa. Kommer då min andel i torpet att räknas in i det efterarv hans dotter ska ha? Jag är orolig att det ska bli tråkiga konsekvenser för mina barn om jag tar emot pengar fr honom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Om du ärver något med fri förfoganderätt innebär det att du i princip får göra vad du vill med egendomen utom att testamentera bort det. Du får inte heller ge bort gåvor i större utsträckning (se 3 kap 3 § ÄrvdB). Detta gäller i vart fall gåvor som minskat din totala förmögenhet med 25 % eller mer (se NJA 2013 s 736).

Efterarvets storlek, dvs hur mycket av din kvarlåtenskap som ska tillfalla din sambos dotter, bestäms som en kvotdel av din totala förmögenhet. Exempel: Den egendom du fått med fri förfoganderätt genom testamente är värda 100.000 kr vid din sambos bortgång. Vid det tillfället har du en total förmögenhet på 1.000.000 kr inklusive de 100.000 kr du fått från din bortgångne sambo. Du äger då 10 % med fri förfoganderätt. När du några år senare går bort har värdet på din totala förmögenhet stigit till 1.200.000 kr. Din sambos dotter ska då erhålla ett efterarv på 10 % av 1.200.000 kr, dvs 120.000 kr. Efterarvet är alltså en andel i din kvarlåtenskap och inte ett fast nominellt belopp. Efterarvet ökar eller minskar helt enkelt proportionerligt med din totala förmögenhet.

Troligtvis kommer det inte bli några negativa konsekvenser för dina egna barn. De kommer enligt exemplet ovan få ut 90 % av din förmögenhet istället för 100 %. Däremot har ju din totala förmögenhet ökat vilket gör att de i absoluta tal bör få ut lika mycket.

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (801)
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?
2021-08-30 Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?
2021-08-26 Hur beräknas efterarv till särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95758)