Efterarv och fri förfoganderätt

Hej,

Mina föräldrar är skilda och pappa har träffat en nya flickvän, en flickvän som han är upp över ögonen förälskad i och som virar honom runt lillfingret. Finns det något sätt som jag, jag är myndig, kan förhindra att han skänker bort/spekulerar bort det som i framtiden kommer bli mitt och min brors arv?

Till saken hör att han snart kommer att ärva sin mammas tillgångar och jag vill förhindra att min och min brors del försvinner. 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Makars rätt att ärva varandra följer av 3 kapitlet 1 § Ärvdabalken (ÄB). Parets gemensamma barn får inte ut något arv vid den förste förälderns bortgång utan arvet tillfaller dem först då även den andre föräldern avlider. Man säger att barnen har efterarvsrätt (se 3 kapitlet 2 § ÄB). Den egendom som den efterlevande maken ärver för barnens räkning innehas av honom eller henne med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt skiljer sig från vanligt ägande på det viset att den efterlevande maken inte kan testamentera kring egendomen. I övrigt är det dock fritt fram att förfoga över sådan egendom genom att exempelvis sälja den.

Att barnen har rätt till efterarv innebär inte att de har rätt att ärva viss egendom eller ett visst belopp, istället har de rätt till den kvotdel av kvarlåtenskapen som tillhörde den förälder som avled först. Exempel: om den totala kvarlåtenskapen vid er mammas bortgång var 400 000 kr, och av detta belopp var hälften er mammas egendom, och hälften er pappas. Om kvarlåtenskapen då har minskat till 200 000 kr vid din pappas bortgång har du och din bror rätt till hälften av 200 000 kr, dvs. 100 000 som är arvet efter er mamma. De återstående 100 000 utgör er pappas kvarlåtenskap och den kan han förfoga över i testamente. Dock har du och din bror alltid rätt till era laglotter efter honom, de kan han inte testamentera om. Era arvslotter är 50 000 var då ni är två som delar på kvarlåtenskapen och av det är ni garanterade att få ut 25 000 kr vardera (laglotten är halva arvslotten).

Sammanfattningsvis kan din och din brors rätt till efterkrav inte försvinna men storleken på arvet efter er mamma kan minska. Er pappa har ärvt med fri förfoganderätt och det står honom fritt att sälja egendom eller handla för pengar som han fick efter er mamma. Med andra ord finns det tyvärr inte mycket du kan göra för att påverka hur han använder arvet efter er mamma.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”