Efterarv och förskott

2015-12-17 i Efterarv
FRÅGA
Min mor hade en son innan hon gifte sig med min och min systers far. Vår far avled för några år sedan och nu har även vår mor gått bort. Vår halvbror har inte växt upp med oss. Mamma ärvde allt av pappa när han dog. Nu har vi uppfattat det som att det som nu är kvar ska delas först på hälften, varsin halva för våra föräldrar, Pappas del ska jag och min syster dela på och den andra halvan ska vi dela på tre. Vi har alla tre fått lite pengar i förskott av mamma som vi tänker ska dras av från det vi nu ska få. Har vi uppfattat det på rätt sätt?Vänligen Unni Öhman
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

På det stora hela har du uppfattat det precis rätt. Eftersom du ändå har vänt dig till oss för råd ska jag ge en förklaring till varför det ligger till som det gör och varför det inte är säkert att det just är hälften av kvarlåtenskapen som du och din syster ska dela på.

Efterarvet

När din pappa dog ska en bodelning ha gjorts mellan honom och din mor. Därefter ska arvet ha fördelats och eftersom de var gifta ärvde din mamma allt, ärvdabalken 3 kap 1 § 1 st. I och med att du och din syster inte ärvde er far då fick ni en efterarvsrätt i din mors kvarlåtenskap, 3 kap 2 §. Hur stor den efterarvsandelen är beror på hur mycket era föräldrar erhöll var efter den bodelning som gjordes efter din fars död.

Om era föräldrar bara hade giftorättsgods fick det exakt lika mycket vid bodelningen, låt säga 50 000 var. Er mor fick då 50 000 i bodelningen och 50 000 i arv vilket innebär att efterarvsandelen blir 50 000/100 000 = 50 %.

Om det däremot var så att någon av era föräldrar hade enskild egendom och därmed hade mer tillgångar än den andra efter bodelningen blir er efterarvsandel mer eller mindre än hälften. Säg att bodelningen gav era föräldrar 40 000 var och att er far hade enskild egendom till ett värde av 20 000. Då blir efterarvsandelen en annan eftersom er mor ärver 60 000. Efterarvsandelen blir då 60 000/100 000 = 60 %.

Detta räkneexempel visar att det som är kvar efter din mor inte nödvändigtvis ska delas just på hälften. Så kan vara fallet, men det kan lika gärna vara så att er far hade mer eller mindre tillgångar än er mor vid sin bortgång och då ska kvarlåtenskapen delas på ett annorlunda sätt. Om efteravsandelen t ex är 60 % ska du och din syster dela på 60 % av kvarlåtenskapen innan arvet efter din mor fördelas.

Förskottet

Det förskott ni har fått ska mycket riktigt räknas av från arvet, ärvdabalken 6 kap 1 § 1 st. Det förskott som du och din syster har fått ska dock avräknas redan från efterarvet från er far, 6 kap 1 § 2 st. Det innebär att när ni räknat ut efterarvsandelen från er far (se ovan) ska ni lägga till de pengar ni har fått i förskott. Dessa pengar blir fiktiva tillgångar i efterarvet. Om du har fått 10 000 och din syster 15 000 t ex, lägger ni till 25 000 till det efterarv ni ska få ut. Efterarvet delas sen på hälften. Anledningen till detta är att justera en situation då någon av arvingarna fått mer i förskott än de andra.

När efterarvet har sorterats ut ska resten av kvarlåtenskapen från er mor fördelas. Då får er halvbror lägga till det han har fått i förskott som ett fiktivt belopp. Kvarlåtenskapen delas sen på er tre. Säg att det finns 50 000 att fördela och din halvbror har fått 10 000 i förskott. Förskottet läggs till vilket ger 60 000, med andra ord 20 000 var. De 50 000 som finns i kvarlåtenskapen fördelas då som följer: 20 000 till dig, 20 000 till din syster och 10 000 till din halvbror (eftersom han redan har fått 10 000 i förskott).

Sammanfattning

Det blev mycket siffror men det var bara för att illustrera med några exempel. Jag hoppas att det förtydligade snarare än krånglade till det. Som sagt har du uppfattat det rätt på det stora hela men jag hoppas att jag har kunnat förklara mer exakt hur processen går till.

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (709)
2020-09-21 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-09-21 Har jag rätt till efterarv när min mammas efterlevande make avlider?
2020-09-20 Vem får efterarvsrätt?
2020-09-18 Kan vi ärva vår styvfar?

Alla besvarade frågor (84259)