Efterarv och fastigheter

2015-03-23 i Efterarv
FRÅGA
En fastighet ägs till 100 % av maken. Han avlider och fastigheten skiftas till efterlevande hustrun. Inget testamente finns. De står bägge på lån på fastigheten men lagfart och ägande enbart på mannen.De har ett gemensamt barn, en efterarvinge.Kvinnan har i ett tidigare äktenskap 2 barn med annan man.När hon avlider, vem ärver huset?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Eftersom att makan ärvt den avlidne makens fastighet med fri förfoganderätt, dvs att ett efterarv från den avlidne maken kommer att tillskiftas det gemensamma barnet, kommer en andel av den efterlevande makans kvarlåtenskap att skiftas ut till det gemensamma barnet. Detta följer av 3:1-2 ÄB (här).

Med andra ord kommer en andel av kvarlåtenskapen från kvinnan vid hennes del utgöra efterarv till det gemensamma barnet. Vidare kommer barnet också få del av del av kvinnans kvarlåtenskap som inte utgör efterarv, vilket delas med de övriga två barnen.

Enligt 3:5 ÄB har efterarvtagaren rätt att på sin lott erhålla den fastighet som efterlämnades som efterarv. Detta innebär att det gemensamma barnet har rätt att få fastigheten.

Hoppas jag svarade på din fråga. Jag önskar dig en trevlig dag.

Mvh,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (697)
2020-08-06 Hur fördelas efterarv?
2020-07-31 Efterlevande makens arvsrätt
2020-07-30 Makes arv, gåva, fullmakt och faderskap
2020-07-27 När får man ut arvet efter sin först avlidna förälder?

Alla besvarade frågor (82663)