Efterarv och beräkning av efterarv

2019-03-31 i Efterarv
FRÅGA
Gift par utan egna barn där maken avled 1988 och makan avled 2018. Makan hade en bror som lever samt syskonbarn. Maken har ett syskonbarn. Ärver detta syskonbarn maken och i så fall hur stor del?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vem ärver om det inte finns efterlevande barn?

När en make avlider ärvs dennes egendom av den efterlevande maken (3 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Arvingar som finns på den avlidnes sida får då vänta på sitt arv till dess att den överlevande maken själv avlider, detta kallas "efterarv" (3 kapitlet 2 § Ärvdabalken)..

Detta betyder att makens syskonbarn i fallet du beskriver har rätt till efterarv.

Hur beräknas efterarvet?

Efterarvet beräknas utifrån hur egendomsförhållandena såg ut vid den först avlidne makens bortgång. Den andel av egendomsmassan som den efterlevande maken har vid den först avlidnes död avgör hur stor andel av den sist avlidnes egendom efterarvstagaren får vid dennes död. Värdet på efterarvet kan öka eller minska mellan dödsfallen.

Ett exempel är om makarna i fallet du beskriver äger en fastighet ihop som de äger till hälften var. Marknadsvärdet på fastigheten år 1988 är åt oss säga 1 miljon, vilket innebär att deras respektive andel är värd 500 000 kr. Makan får makens andel vid dennes död. Huset stiger under åren i värde och marknadsvärdet värderas vid makans död år 2018 att vara 4 miljoner. Den först avlidne makens andel är då fortfarande hälften men år 2018 är hälften av fastigheten värd 2 miljoner. Efterarvet ligger då på 2 miljoner kronor.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (626)
2019-10-18 Efterarvsrätt efter syskon
2019-10-18 Vilken arvsrätt har ett särkullbarn som avstått från att genast få ut sitt arv?
2019-10-16 Kommer min pappas avlidna frus arvingar ärva något då min pappa avlider?
2019-10-14 Särkullebarns rätt att kräva sin laglott

Alla besvarade frågor (73804)