FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv24/05/2016

Efterarv och avstående av arv till förmån för den efterlevande maken

Min mamma och pappa hade då dom gifte sig egna barn med sig in i äktenskapet. Senare fick dom mig gemensamt. Min pappa avled -84 pappas dotter och jag kallades till boupptäckningen, mamma fick sitta i orubbat bo. Nu har min mamma avlidit, ska hennes 2 barn samt pappas dotter och jag kallas till bouppteckningen. Hur fördelas arvet efter min mamma.

Bouppteckningen efter min pappa var tillgångar 53828,00 + lösöre 11100,00 -skulder=behållning 48761,00

Lawline svarar

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

När din pappa avled ärver din mamma honom eftersom de var gifta, vilket framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Din pappas dotter hade dock möjligheten att ta ut sitt arv direkt, men har istället blivit berättigad till efterarv eftersom din mamma fick sitta i orubbat bo, vilket jag tolkar som att dottern avstod från sin rätt till arv till förmån för din mamma för att sedan få ut sitt arv när din mamma till slut avlider. Hon har därigenom blivit efterarvsberättigad istället.

Den andel av din mammas totala egendom som kommer från arv från din pappa vid tidpunkten för hans dödsfall ärver din mamma med så kallad fri förfoganderätt. Detta innebär att hon är ägare till egendomen, men inte får testamentera bort den eller utge egendom i gåva hursomhelst (se 3 kap. 2-3 §§ ÄB). Utgångspunkten är alltså att en viss andel av egendomen inte får testamenteras eller skänkas bort, inte ett visst belopp (eftersom egendomens totala värde ofta förändras genom åren).

När din mamma nu har avlidit och arvet ska förrättas efter henne räknar man på samma sätt. När din pappas arvingar, dvs hans dotter och Du, ska få ut sitt efterarv efter honom baseras detta på den andel av din mammas totala egendom som utgör arv från pappan, inte hur mycket beloppet i sig uppgick till. För att svara på frågan hur arvet efter din mamma ska fördelas måste man alltså veta hur mycket din pappas kvarlåtenskap uppgick till vid hans dödsfall samt hur mycket din mammas totala egendom uppgick till efter att hon ärvt honom. Eftersom detta inte angetts i frågan kan jag dessvärre inte ge något konkret och exakt svar.

Även om jag inte vet några exakta belopp eller andelar från tidpunkten vid din pappas frånfälle ska jag ändå försöka ge ett generellt svar. Nu när din mamma avlidit börjar man alltså med att beräkna andelen som härrör från arvet efter din pappa (se resonemanget ovan). Om vi säger att hälften av din mammas totala egendom efter din pappas död utgjorde arv från honom, ska alltså hälften vid din mammas död utgå i efterarv till hans arvingar, vilket är du och din halvsyster (2 kap. 1 § ÄB). Ni delar lika på denna hälft. När detta är gjort, ska resterande del av din mammas egendom fördelas mellan hennes arvingar, vilket är du och din mammas två andra barn. Andra hälften delas alltså mellan er tre.

Observera att andelen från din pappa absolut inte behöver vara hälften utan det kan vara vilken kvotdel som helst. Om du vet hur egendomsförhållandena såg ut när din pappa avled är du välkommen att kommentera svaret så jag kan svara mer exakt.

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare