Efterarv och arvsordning

Följande text står i vårt inbördes testamente mellan makar:

Den av oss som överlever den andre ska med fri förfoganderätt erhålla hälften av den avlidnes kvarlåtenskap och återstoden ska tillfalla och delas lika mellan den avlidnes bröstarvingar. Efter den sist avlidne skall egendomen fördelas mellan bådas våra arvingar enligt lag.

Vår fråga är: vad innebär "enligt lag" i detta fall?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Till att börja med kommer alltså hälften av den först avlidna makens kvarlåtenskap tillfalla den andra maken med fri förfoganderätt. Det här innebär att arvingar, i det här fallet bröstarvingar då det enligt lydelsen verkar finnas sådana, har rätt till efterarv av den hälft av kvarlåtenskapen som den kvarlevande maken tilldelades, 3 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Det här beräknas i andelar. Det är alltså inte summan som ärvdes med fri förfoganderätt som ärvs i efterarv, utan en kvot. Summan kan vara större eller mindre än vid den först avlidna maken bortgång.

Resterande kvarlåtenskap, den som inte är efterarv till den först avlidnes bröstarvingar, kommer att ärvas av den andra makens arvingar. I första hand bröstarvingar (barn, barnbarn etc), i andra hand föräldrar och syskon, i tredje hand mor- och farföräldrar, se turordningen för arv i 2 kap. ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1).

Sammanfattningsvis innebär "enligt lag" i det här fallet att den först avlidnes bröstarvingar ärver med efterarv, resterande ärver den andra makens arvingar.

Jag hoppas att svaret gjorde det klarare för er!

Med vänliga hälsningar,


Sarah SaajakariRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”