FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv31/07/2015

Efterarv och arvskifte

Hej! Min mamma och pappa gifta sedan många år införskaffar bostadsrätt att gemensamt bo i. Min mamma har sedan tidigare 5 barn. 1995 dör min pappa. Bodelning sker där jag är efterarvinge till min far och mor bor kvar i bostadsrätten. 2014 dör mor. Kort dessförinnan säljs bostadsrätten till betydligt högre värde än 1995.

Jag har varit i tron att jag får en kvotandel efter min far 1/2 samt även kvotandel 1/6 från mors del, då min mor avlidit.

Har jag fel? Hur ska arvskifte ske?

Tacksam för snabbt svar!

Lawline svarar

Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken skall om arvlåtaren var gift, efterlevande make ärva framför gemensamma barn. De gemensamma barnen blir istället efterarvingar och utfår arvet först när även andra föräldern avlidit. Det som en efterarvinge skall utfå är en kvotdel ur den sist avlidnes kvarlåtenskapen. Kvotdelen bestäms av hur mycket den efterlevande maken fick i arv med fri förfoganderätt. Om det arv din mor fick med fri förfoganderätt utgjorde ½ av tillgångarna skall du som efterarvinge till din far först utfå ½ av kvarlåtenskapen. Efterarvet utgör en kvotdel i en framtida förmögenhetsmassa och efterarvet kan därför öka eller minska i värde beroende på om förmögenhetsmassan ökar eller minskar i värde. Det som sedan finns kvar när efterarvet delats ut skall delas mellan din mors arvingar, då ni är 6 barn skall ni ha 1/6 var om det inte finns testamente som stadgar annat.

För att ett arvsskifte skall kunna ske måste dödsbodelägarna skriftligt överenskomma om hur tillgångarna skall fördelas. Därefter skall arvskiftet undertecknas av samtliga dödsbodelägare.

Vänligen

Hanna SkoglundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?