Efterarv och arv till bröstarvinge

2016-02-11 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej! Min mamma dog för ett år sedan och nu är det en fråga om arvsrätt när min far dör. Det har skurit sig mellan min far och min syster och han vill nu inte att hon skall ärva ett större belopp. Frågan är nu under tiden medan far fortfarande lever om han har rätt att skänka bort egendomen till mig och andra närmare släktingar. Han har väl fri förfoganderätt över mors del av arvet också, men om han nu skulle skänka delar av arvet som gåva hur ställer det sig då mot ärvdabalkens 7kap 4§. Har min syster rätt att jämka och återkräva "gåvor" som han gjort i livet? tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det du beskriver rör sig dels om vad din pappa kan göra med det efterarv han fått efter din mamma, men också om vad som gäller angående hans egen kvarlåtenskap.

Gällande efterarvet beräknas det på så sätt att en bodelning görs mellan makarna när den ena maken dör. Det innebär att makarnas giftorättsgods läggs samman och delas lika mellan dem. Det din pappa får genom denna bodelning får han med full äganderätt. Din mammas kvarlåtenskap (alltså det hon får genom bodelningen + eventuell enskild egendom) ärver din pappa med fri förfoganderätt 3:2 ÄB. Att ärva med fri förfoganderätt betyder att din pappa får göra precis vad han vill med arvet, förutom att testamentera bort det. Det innebär att den förmögenhetsmassa som din pappa ärver både kan öka och minska fram tills hans bortgång (observera att leva ett slösaktigt liv eller oskäligt hög standard är helt okej). Eftersom att inte efterarvet är statiskt blir det därför relevant att räkna ut hur stor kvotdel som din pappa innehar med fri förfoganderätt (eftersom att det är den andelen din syster har rätt till genom sin rätt till efterarv). Kvotdelen räknar man ut genom att ta det han fick från din mamma med fri förfoganderätt dividerat med den totala förmögenhetsmassan, alltså det han fått med fri förfoganderätt + det han fått med full äganderätt.

När din pappa dör är den kvotdelen av intresse när man tittar på hur stor del av hans kvarlåtenskap som utgör efterarv till din syster. Precis som du säger finns det en skyddsregel avseende gåvor i Ärvdabalken. Jag vill bara tillägga att 7:4 ÄB som du refererar till endast är tillämplig i situationer där gåvan är att likställa med ett testamente, där gåvogivaren (i detta fallet din pappa) inväntar döden inom en förhållandevis kort tid och där givaren kan beräkna att till sin död få ha nytta av den bortgivna egendomen. Den tillämpliga bestämmelsen i ditt fall blir i stället 3:3 ÄB som reglerar att ett missförhållande uppstår genom att din pappa väljer ut vilka som arvet ska styras vidare till. Din syster behöver inte tåla att din pappa ger bort egendom hur som helst. Om hon kan visa att din pappa genom en eller flera gåvor väsentligen minskat värdet på sin egendom kan värdet på de gåvorna han givit räknas på som ett "fiktivt belopp" på hans kvarlåtenskap. Det innebär att man lägger på ett låtsasbelopp som om gåvorna aldrig hade givits - man låtsas alltså att din pappa hade kvar pengarna/egendomen, vilket gör att det finns mer egendom som din syster får ta del av genom den kvotdel hon har rätt till i efterarv. Vidare krävs det att gåvan ska ha givits utan tillbörlig hänsyn till din syster och att den står i missförhållande till din pappas egendom. Väsentlig minskning av egendom är ca 25 %, vilket HD slog fast i NJA 2013 s. 736.

Om efterarvet med det fiktiva beloppet inräknat blir större än vad din pappa faktiskt har utan den fiktiva behållningen, kan det bli aktuellt att kräva återbäring från gåvomottagarna. Detta gäller alltså bara om det framräknade efterarvet inte går att betala ut från kvarlåtenskapen från din pappa. Får återbäringsskyldighet hos gåvomottagaren krävs vidare:

1. Ond tro hos gåvomottagaren, vilket här innebär att gåvomottagaren ska ha förstått att gåvan äventyrade din systers rätt till efterarv

2. Att din syster väcker talan inom 5 år - din syster kan inte agera mot gåvor så länge din pappa lever. Det innebär att gåvor som gavs mer än 5 år före din pappas död aldrig kan bli föremål för återbäring. Preskriptionstiden börjar löpa vid gåvomottagandet.

Det som är din pappas egen kvarlåtenskap, alltså det som inte utgör efterarv från din mamma, kan aldrig helt avtalas bort från bröstarvingarna. Om han inte skriver något testamente kommer hans arv att fördelas enligt den legala arvsordningen och din syster kommer få precis lika mycket som dig och eventuella andra bröstarvingar 2:1 ÄB. För att han ska se till att hon ska få så lite som möjligt krävs det att han skriver ett testamente där han förordnar om sin kvarlåtenskap så att inget tillfaller din syster. Om han gör det utan att ha tillgodosett din systers laglott (hälften av arvslotten som hon har rätt till enligt den legala arvsordningen) kan hon jämka testamentet enligt 7:3 och få ut hälften av det hon skulle fått om testamentet inte hade funnits.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och du är alltid välkommen att återkomma!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (426)
2021-02-28 Hur ärver barnbarn?
2021-02-16 Kan en bröstarvinge avsäga sig sin arvsrätt?
2021-02-16 Göra barnbarnet arvlös?
2021-02-04 Kan man göra sitt barn arvlös med ett testamente?

Alla besvarade frågor (89926)