Efterarv när först avlidne make ej hade tillgångar

2017-05-21 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Min mor har gått bort. Hon har mig och min syster i ett tidigare äktenskap. I nytt äktenskap har hon två barn. Hennes nya man dog 1982. Inga pengar fanns då maken dog utan endast möbler och husgeråd i en hyreslägenhet. Min mor har efter hans bortgång sparat ihop 400 000 kr. Nu undrar jag hur vi ska fördela arvet mellan oss 4. Är det 1/4 var då det ju inte fanns några tillgångar alls vid andra makens (dvs mina 2 halvsyskon far) bortgång?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Ni kommer att dela lika på arvet efter er mamma och varför ska jag redogöra för nedan. Den lag som reglerar detta är ärvdabalken och det är alltså denna lag jag utgår från i mitt svar.

Den svenska arvsordningen säger att barn har rätt till arvet först enligt 2 kapitlet 1 § här. Undantag från detta är om personen som avled var gift enligt 3 kapitlet 1 § här. Jag tolkar det som att din mamma inte hade någon make när hon gick bort då han avlidit. Av denna anledning är det huvudregeln som gäller. Detta betyder att din mammas barn ska ärva henne. Om ni är fyra barn ska ni då dela lika på arvet.

Om dina halvsyskons pappa hade haft egendom när han gick bort så hade halvsyskonen haft rätt att få ut ett så kallat efterarv. Anledningen till detta är följande:
- Som jag framfört ovan så ärver makar före barn. Din mamma skulle då ärvt hennes make när han gick bort.
- Arvet som den kvarlevande makan (din mamma) får hör egentligen till barnen då huvudregeln är att barnen ärver. Det kallas att den kvarlevande makan får ärva sin partner med fri förfoganderätt. Detta betyder att den kvarlevande egentligen inte äger egendomen utan har den tills hen går bort.
- När den kvarlevande makan går bort så har barnen som väntat på arvet rätt till både arv från den förälder som avled först och den som avled sist.

Det som sägs ovan om efterarvet regleras i 3 kapitlet 2 § här. Just efterarv är lite knepigt men sammanfattningsvis så skulle dina halvsyskon ärvt mer om din mamma ärvt av deras pappa före dem då de skulle haft rätt till arv från båda.

Eftersom det inte verkar vara så att dina halvsyskons pappa hade några tillgångar så bör inte det vara något problem för er. Er mamma bör då inte ha ärvt något från honom och då gäller huvudregeln och ni ärver lika stor del var av arvet från er mamma.

Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om något känns oklart!
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (793)
2021-08-02 Kan jag testamentera så min makes barn ärver efter mig utan att mitt syskon har rätt till efterarv?
2021-07-29 Hur fördelas efterarvet?
2021-07-29 Särkullbarn som avstår sitt arv till förmån för efterlevande make - efterarvsrätten är en andelsrätt
2021-07-26 Syskons arvsrätt

Alla besvarade frågor (94606)