Efterarv när det finns halvsyskon

2021-06-14 i Efterarv
FRÅGA
Hej.Tvist uppstått....Mamma var gift tidigare o fick 2 barn. Gifte sig 1963 med ny man o de fick mig. Vi 3 barn har växt upp tillsammans. Min far fick ärva huset av sin far o vår mamma har tagit över det nu då min far avled i somras. Det finns ett testamente o ett tillägg till det där det står att det är både mammas o pappas önskan att jag som är gemensamma dottern ska ärva fastigheten så den stannar kvar i släkten.Har min halvsyster rätt till laglott i det här fallet? Då tvingas jag ju att sälja eller lösa ut henne? Står också i testamentet att allt övrigt ska delas lika.Hjälp....
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Reglerna om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Reglerna om efterarv
När en make avlider (i detta fall din far), ska efterlevande make ärva denne enligt huvudregeln (3 kap. 1 § ÄB). Jag tolkar din beskrivning som att fastigheten var din fars enskilda egendom som din mor fick ärva efter honom. Eftersom din mor fick ärva din far före dig så kommer du ha rätt till efterarv från din far (3 kap. 2 § ÄB). Detta är inget som dina syskon har rätt till eftersom de inte har samma far som du. Det innebär att den andel som din mor fick ärva från din far ska tillfalla dig. Att notera är dock att efterarv räknas ut genom kvotdelar och inte genom viss egendom. Om arvet från din far (fastigheten i detta fall) exempelvis utgjorde 60 % av din mors totala tillgångar vid din fars bortgång så har du rätt att få ut 60 % av din mors egendom som efterarv från din far, innan resterande egendom delas ut mellan syskonen som arv från er mor.

Efterarv genom testamente
Efterarv kan även regleras genom testamente (12 kap. 1 § ÄB). Det verkar ha skett i detta fall, dvs att det framgår att din mor ska överta fastigheten medan hon lever för att fastigheten sedan ska tillfalla dig. Även det faktum att det är angivet att det är deras yttersta vilja att så sker tyder på att det inte borde bli något problem för dig att erhålla fastigheten i arv, testamenten ska nämligen tolkas så att det kan antas överensstämma med testators sista vilja (11 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning
Eftersom fastigheten tillhörde din far och dina halvsyskon har en annan far så har du rätt att ärva honom när din mor går bort. Dina halvsyskon har ju ingen arvsrätt efter din far. Dessutom talar testamentet för att det skulle vara enkelt att konstatera att överlåtelsen av fastigheten är reglerad och jag ser inga grunder för att dina halvsyskon skulle kunna ta en del av fastigheten i anspråk som laglott.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (789)
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2021-07-07 Har en syster rätt till arv och har en syster rätt till laglott?
2021-06-30 Utesluts rätten till efterarv om den avlidnes kvarlåtenskap ärvs med full äganderätt?
2021-06-30 Hur stort blir mitt efterarv från min mor?

Alla besvarade frågor (94159)