Efterarv när all egendom är enskild egendom

2017-06-11 i Enskild egendom
FRÅGA
Min mamma dog och jag är ett ensambarn särkullebarn. Tillägg är också att jag och hennes man inte tycker om varandra. Dom var gifta i 20 år. Hennes man har mycket tillgångar men allt är skrivet som enskild egendom. Äktenskapsförord finns där han bor kvar i orubbatbo och huset som dom bor/bodde i är också hans enskild egendom. Alltså så på papper hade min mor ingenting. Nu har jag hört att lösöre kan räknas med i bouppteckning. Hur värderar man det? Det är ett radhus på ca 150 kvm med 3 sovrum. Bil finns också. Det är ett vanligt hem med både gammalt o nytt. Vill gärna ha lite på fötterna innan bouppteckning då hennes man har anlitat en advokat som han dessutom känner. Och en boupptäckningsman som är hans granne. Vill inte bli lurad på något jag har rätt till. Själv har jag inte råd med en advokat om det inte visar sig att jag kan få loss pengar av arvet. Tacksam för svar
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Utifrån det du skriver uppfattar jag det som att din mor och hennes man upprättat ett äktenskapsförord. Är äktenskapsförordet upprättat enligt formkraven i äktenskapsbalken 7 kap. 3 §, är det giltigt. Vid ett dödsfall inom ett äktenskap sker en bodelning innan arvsskifte sker. Är all egendom inom äktenskapet enskild egendom kommer ingen likadelning av makarnas gemensamma egendom ske vid bodelningen. Istället kommer all egendom som går att härröra till mannen disponeras honom medan den egendom som anses härröra från din mor disponeras moderns dödsbo. Egendomen i dödsboet är den egendom som ska fördelas mellan arvingarna vid arvsskiftet. Som barn till den avlidne har du bäst rätt till egendomen i dödsboet.

Även om äktenskapsförordet inte skulle vara giltigt har det efterlevande maken rätt att begära att bodelningen sker efter principen att var och en äger sitt dvs. som om all egendom som ingått i parets hem varit enskild egendom, se äktenskapsbalken 12 kap. 2 §.

Lösöre värderas efter gällande marknadsvärde med avdrag för ålder och bruk. Om t.ex. värdet på en bil ska beräknas utgår man från bilens inköpspris och gör avdrag för slitage. Sammanfattningsvis ska värdet på lösöret korrespondera med vad det kostar att köpa en likvärdig vara i samma skick ute på marknaden.

Om du är det enda barnet till din mor och arvsskiftet ska ske utifrån att all egendom i boet varit makarnas enskilda egendom, kommer du ärva all egendom som efter bodelningen tilldelats din moders dödsbo. Denna egendom utgör din moders kvarlåtenskap. Som särkullsbarn kan du välja att antingen ärva denna egendom direkt eller vänta till din mors mans bortgång. Väntar du, kommer kvarlåtenskapen tilldelas din mors man med fri förfoganderätt. Det innebär att mannen kommer förvalta egendomen under sin livstid för din räkning. En sådan förvaltning kan både vara till din fördel och nackdel. Vid mannens död har du ur dennes kvarlåtenskap rätt att ärva den kvotdel av mannens förmögenhet som anses härstamma ur det arvsskifte som skedde vid din moders död. Hur ett sådant efterarv går till redovisas bäst med ett exempel (se även ärvdabalken 3 kap. 2 §):

Anta att kvarlåtenskapen efter din mor uppgår till en förmögenhet på 100 000 kr. Mannens förmögenhet efter bodelningen uppgår till 1000 000 kr. Mannen ärver 100 000 kr med fri förfoganderätt. 1000 000 kr + 100 000 kr = 1100 000 kr, denna summa är mannens totala förmögenhet efter arvsskiftet. 100 000 kr utgör ca 9 % av mannens totala förmögenhet efter arvsskiftet. När mannen dör har dennes förmögenhet ökat från 1100 000 kr till 2000 000 kr. Som särkullsbarn till din mor har du nu rätt att ärva 9 % av 2000 000 kr i efterarv från din mor. När mannen dör skulle dock hans förmögenhet likväl ha kunnat minskat till 500 000 kr. Oaktat att mannens förmögenhet minskat har du fortfarande inte rätt till mer än 9 % av mannens totala förmögenhet dvs. 9 % av 500 000 kr.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (433)
2022-01-12 Testamentera arvet som enskild egendom?
2021-12-04 Ärver särkullbarn ny makes enskilda egendom?
2021-11-30 Ärver make enskild egendom?
2021-11-20 Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullbarn?

Alla besvarade frågor (98475)