Efterarv, halvsyskon och fördelning av arv

Hur fördelas arvet?

Det är en bröstarvinge och två halvsyskon som inte har tagit ut sitt mors arv (30år sedan hon dog).

Han hade skrivit ett testamente på banken med vittnen och allt men den är inte giltigt enligt begravingbyrån.

Hans vilja i den var att det skulle dela lika alla tre på allt.

Hur fördelas arvet om det var skulder (lån) när mamman dog.

Har inte pappan bara förvaltat morsarvet och om det här ökat i värde så ska det bara fördelas.

Det handlar om hus och bilar en båt cirka en miljon när det är klart kanske.

Från en som inte vill ha osämja i släkten

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Synd att testamentet inte var giltigt, det hade varit en smidig lösning.

Lagen vi letar i för att få svar på dina frågor är Ärvdabalken (ÄB).

Jag utgår från att pappan och mamman i din fråga var gifta och att pappan inte gift om sig. I din fråga skriver du att det fanns skulder när mamman dog, men du skriver också att pappan förvaltat morsarvet. Jag tolkar det som om hon ändå hade mer tillgångar än skulder i sitt dödsbo. De skulder som ändå fanns betalades ju av hennes dödsbo.

Av det du skriver verkar det som att halvsyskonen avstod sitt morsarv i samband med att mamman dog för att istället ta ut det som efterarv (3 kap. 9 § ÄB). Med efterarv menas att man tar ut sitt arv först när den efterlevande maken, det vill säga din pappa, dör. Jag kommer i mitt fortsatta svar utgå från det.

Regeln om efterarv finns 3 kap. 2 § ÄB. Utifrån den bestämmelsen kan man med viss ansträngning utläsa en formel för hur man räknar ut hur mycket halvsyskonen ska ha i efterarv efter deras mor. Den är lite krånglig och det finns många undantag, men som huvudprincip är kvoten som dina halvsyskon kan få efter sin mamma i efterarv det som hon hade i kvarlåtenskap (de pengar som fanns kvar i dödsboet och som gick till pappan) delat med summan av samma belopp plus pappas alla tillgångar vid mammans död. Säg t ex att hon efterlämnade 200 000 kr. Pappan hade kanske 300 000 kr när hon dog. Då blir kvoten 200 000 / 200 000 + 300 000 kr, det vill säga 2/5. Om pappan efterlämnar en miljon idag skulle kvoten vara 2/5 av en miljon, det vill säga 400 000 kr. Då skulle halvsyskonen få 200 000 kr var och du 600 000 kr.

Så vitt jag förstår ska dina halvsyskon, då de avstått arv för att istället få efterarv enligt 3 kap. 9 § ÄB, behandlas som arvingar i den efterlevande makens död. Det innebär att de kommer ingå i arvskiftet. Om ni vill dela lika så kan ni komma överens om detta i arvsskiftet. Arvsskiftet är ett avtal som vilket som helst. Annars finns ju möjligheten att fritt reglera det hela genom gåvor från bröstarvingen till halvsyskonen.

Hoppas att jag förstått din fråga rätt och att alla de antaganden jag gjort stämmer annars är det bara att skriva en ny fråga eller en uppföljande kommentar till mig. Du kan också kontakta en jurist för rådgivning om du vill veta exakt hur det blir i ert fall. Vi på Lawline erbjuder också sådana tjänster.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000