Efterarv, gemensamt barn

2015-10-25 i Efterarv
FRÅGA
Jag är änka med två barn ett med min avlidne man och ett som är mitt eget. Min fråga när jag avlider har jag hört att det gemensamma barnet ska ärva sitt farsarv därefter delas det lika mellan de två barnen efter mig- Är detta korrekt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det du beskriver är korrekt. När din make avled tillföll din makes kvarlåtenskap dig i enlighet med huvudregeln i 3 kap. 1 § ärvdabalken (här). Ert gemensamma barn ärver då sin far med efterarv istället, det är en slags uppskjuten arvsrätt som beräknas i kvotdelar. Ett exempel på hur det här beräknas är om ni endast hade giftorättsgods vid din makes bortgång har en bodelning skett där ni har tilldelats hälften var av giftorättsgodset, alltså bestod din makes kvarlåtenskap av hans hälft efter bodelningen. Det här innebär i sin tur att ert gemensamma barn har rätt till 1/2 (hälften) av din kvarlåtenskap i form av efterarv. Se 3 kap. 2 § ärvdabalken (här) gällande efterarv.

När du avlider kommer alltså ert gemensamma barn först att tilldelas efterarvet efter sin far. Därefter kommer den kvarstående kvarlåtenskapen efter dig att delas lika mellan dina barn, vilket då utgör deras arv efter dig.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (760)
2021-02-27 Efterlevande makes arv
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv
2021-02-10 Hur ärver särkullbarn respektive gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (89654)