FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv24/05/2017

Efterarv & förskott på arv

Hej!

Har en fundering angående efterarv. Min far dog för 2 år sedan, i bouppteckningen efter hans död hade han 900.000 kr. Mamma hade 950.000 kr. Arv 900.000+kvarlåtenskap 950.000=1.850.000 kr. Undrar om kvotdelen är 900.000/1.850.000=48.6%.

Då min mamma dog hade hon kvarlåtenskap på 1.400.000 kr. Men hade gett mig sin fastighet i gåva ej förskott på arv, huset var värderat av mäklare vid gåvotillfället till 400.000 kr. Min undran blir hur efterarvet blir till oss tre syskon, är det intrång på laglott?

Har räknat lite själv men är inte säker:

Efterarv efter pappa 48,6% av 1.400.000= 680.400/3=226.800 kr.

Efter mamma 720.000/3=240.000 kr.

Summa: Varje syskon får 240.000+226.400=466.400 kr .

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Efterarvet beräknas som en kvotdel ur den förmögenhetsmassa som den sist avlidna maken (i detta fall er mor) efterlämnar. Kvotdelen beräknas genom att den lott som den efterlevande maken ärver efter den först avlidne maken (er far) med fri förfoganderätt delas med hela den förmögenhetsmassa som den efterlevande maken lämnar. Regeln återfinns i 3 kap. 2 § 3 st. ärvdabalken (1958:637). Summan man delar på är den förmögenhet din mor lämnar, inte hennes förmögenhet vid er fars bortgång. Om din mamma ärvde din pappa med 900 000 kr och vid sin bortgång hade en kvarlåtenskap på 1 400 000 blir efterarvet:

900 000 / 1 400 000 = 0,64 %.

64 % * 1 400 000 = 896 000

Efterarvet från din far blir 896 000 kr, som ska delas i tre lika delar mellan dig och dina syskon (om t.ex. inget annat följer av testamente). Ungefär:

896 000 kr / 3 = 298 667 kr.

Arvet efter din mor blir då hennes kvarlåtenskap minus efterarvet från er far:

1 400 000 – 896 000 = 504 000, som ska delas i tre lika delar:

504 000 / 3 = 168 000 kr.

Som efterarv från er far erhåller då varje syskon 298 677 kr och som arv från er mor 168 000 kr. Varje syskon ärver då totalt (298 677 + 168 000) 466 677 kr.

Gåvan

Av 6 kap 1 § ärvdabalken framgår det att en gåva till bröstarvinge presumeras vara förskott på arv. Vill gåvogivaren att en gåva till bröstarvinge inte ska räknas som ett förskott på arvet måste denne föreskriva ett villkor att gåvan inte ska vara ett förskott, i t.ex. ett gåvobrev. Om det nu är så att gåvan till ett värde på 400 000 kr inte kommer att gälla som en gåva utan förskott på arv adderas då värdet på gåvan på din mors kvarlåtenskap, så istället för en kvarlåtenskap på 1 400 000 kr anses hennes kvarlåtenskap vara 1 800 000 kr (1 400 000 + 400 000) och uträkningen görs därefter. Dock kommer det vara så att du redan har erhållit 400 000 kr som förskott på arv varför det avräknas från din arvslott innan du erhåller ditt arv. Enligt 7 kap 1 § ärvdabalken gäller det att en bröstarvinge har som laglott rätt till halva sin föräldrars kvarlåtenskap. Din gåva från din mor borde inte inskränka era två syskons rätt till laglott, eftersom det även efter gåvans värde finns tillräckligt med medel kvar efter er mor så att dina syskon får ut sina laglotter. Laglotten efter er mor blir (504 000/2= 252 000, 252 000/3 = 84 000). Varje syskon har alltså rätt till att ärva sin mor med 84 000, vilket kan betalas ut fastän du har fått en gåva på 400 000 kr.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare