Efterarv för syskon vid efterlevande makes bortgång

2016-11-05 i Efterarv
FRÅGA
Hej, Skulle behöva hjälp med en fråga angående arv. Låt oss låtsas följande:Jag är gift. Min fru har en son från tidigare förhållande(mannen har avlidit). Vi har en gård ihop. Jag dör och lämnar min fru endast med skulder på vår gård. Jag har alltså inga pengar på mitt konto vid min bortgång. Min fru lever vidare och betalar av skulderna med sina pengar. Hon lever sedan vidare ensam i 40 år. Hon tjänar egna pengar och förvaltar sina pensioner i fonder. Min fru dör sedan utan att ha använt sina pensioner och lämnar kvar x antal pengar på kontot. Den som står kvar är hennes son från tidigare förhållande. Jag har alltså inga barn från tidigare förhållande och vi har inget barn ihop(och sonen är inte adopterad av mig). Jag har endast syskon och syskon barn. Finns det någon möjlighet att mina syskon eller syskonbarn har rätt till hennes pengar, som hon sparat under dessa 40 år och som hon investerat ensam? Inget testamente finns. Hoppas det inte blir för krångligt. Frågan utan detaljer är väl om mina syskon eller syskonbarn har rätt att ärva min frus pengar när hon har en egen son. Med vänliga hälsningar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv återfinns i Ärvdabalken. Enligt 3 kap. 1 § ska kvarlåtenskapen tillfalla efterlevande make, precis som du säger. Maken ärver detta med fri förfoganderätt, och kan därför använda, sälja eller skänka bort kvarlåtenskapen som den efterlevande maken önskar, undantaget är att det inte kan testamenteras bort.

Enligt 3 kap. 2 § så kommer den först avlidne makens arvingar in i bilden när den efterlevande maken dör. Om det saknas bröstarvingar, som i ert fall, kommer enligt 2 kap. 2 § andra arvsklassen att bli aktuella som arvingar (dvs. den avlidnes föräldrar, saknas föräldrar så ärver den avlidnes syskon, saknas syskon så ärver syskonbarn).

Huvudregeln är att vid den andre makens död så delas boet på hälften, med undantag för ex. enskild egendom. Sedan kvarlåtenskapen delats kommer ena halvan tillfalla den först avlidnes makens arvingar och den andra halvan tillfalla den efterlevande makens arvingar.

Om boets värde har ökat sedan den första makens bortgång, kan dock den värdeökningen tillfalla den efterlevande makens arvingar, enligt 3 kap. 4 §. För att detta ska bli aktuellt ska ökningen härröra sig från arv, gåva eller förvärvsarbete. Vad som kan sägas om pension och värdeökning är att Högsta domstolen har funnit att tjänstepension inte varit hänförlig till förvärvsarbete, och därför kommer vara medräknat när man delar på kvarlåtenskapen.

Hoppas du fått klarhet i din fråga.

Mvh,

Rebecca Axelsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (732)
2020-10-29 Rätt till efterarv
2020-10-26 Finns det efterarvsrätt vid testamente?
2020-10-23 Hur beräknas efterarvskvoten?
2020-10-21 Efterlevande make ärver med fri förfoganderätt - får ej testamentera bort del som ska tillfalla efterarvingarna

Alla besvarade frågor (85524)