Efterarv för särkullbarn

2016-04-28 i Efterarv
FRÅGA
Hej.Maken dog 1 jan. Äktenskapsförordet säger att allt som var och en äger är enskild egendom. Bostadsrätten äger paret halva var och är enskild egendom. Testamentet säger att den som blir kvar har rätt att fritt förfoga över lägenheten och bilen till sin död. Då ska särkullbarn till den först avlidne och bröstarvingar till den sist avlidne få ut sitt arv ur lägenhet och bil. Särkullbarnen får dock ut sin laglott direkt. Hur räknas särkullbarnens andelar ut när jag dött? De är ju efterarvingar då.Tacksam för svarKarin
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Det är riktigt som du säger att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv med en gång 3:1 ÄB. Eftersom ni nu testamenterat till varandra med fri förfoganderätt har de dock bara rätt till sin laglott, precis som du säger. Tänk på att den fria förfoganderätten innebär att du inte kan testamentera bort egendomen.

I den uppkomna situtionen har din makes barn (särkullbarnen) rätt till efterarv. Detta innebär att ni måste räkna ut hur stor procentuell del din makes arv utgör av din totala förmögenhet (alltså din del i bodelningen plus din makes kvarlåtenskap) 3:2 3st ÄB.

Ett exempel: om din makes kvarlåtenskap (alltså det han äger efter bodelningen) uppgår till 100.000 kr. Från detta drar vi av laglotten som särkullbarnen har rätt till. Om din make har två särkullbarn har dessa anspråk på 25.000 kr var. Det är alltså bara 50.000 kr som du får. Låt säga att du genom bodelningen också fick 100.000 kr, din totala förmögenhet är då 150.000 kr (50.000 efter din make som du fått med fri förfoganderätt och 100.000 som är dina). Om vi delar 50.000/150.000 får vi den andel som din makes arv utgör av din förmögenhet. Din makes arv är alltså 1/3 av din förmögenhet.

När du dör innebär efterarvsrätten att särkullbarnen har rätt till efterarv motsvarande 1/3 av den förmögenhet du har vid din död. De har därför inte nödvändigtvis rätt till 50.000 kr utan efterarvet kan bli både högre och lägre. Övrig del av din kvarlåtenskap (DVS 2/3) tillfaller dina bröstarvingar.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (715)
2020-09-29 Gemensamma barns rätt till efterarv
2020-09-29 Efterarv och särkullbarn
2020-09-29 Särkullbarnet avstod från sitt arv och har dött - är hans arvingar berättigade till efterarv?
2020-09-27 När får man ut sitt efterarv?

Alla besvarade frågor (84533)