Efterarv för den först avlidne makens syskonbarn

2017-04-27 i Efterarv
FRÅGA
Hej! Jag är en kvinna som är gift med en man. Jag har sedan tidigare ett barn. Min make har inga barn och vi har inga gemensamma barn. Om min make går bort först så har jag förstått att jag ärver honom. Inga testamenten eller äktenskapsförord finns. När jag sedan går bort, ärver mitt barn allt efter mig eller kan min makes syskonbarn göra anspråk på något efter min make?MvhSusanne
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Under förutsättningarna som du beskriver stämmer det att du ärver hela din makes kvarlåtenskap om han skulle gå bort först, se ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1 §. När du sedan avlider kan det bli fråga om rätt till s.k. efterarv för din makes föräldrar, syskon eller syskons avkomling som finns i livet vid din bortgång (ÄB 3 kap. 2 § första stycket). Efterarvet omfattar den kvotdel som din makes kvarlåtenskap utgör av din totala förmögenhetsmassa när du ärver honom. Om du t.ex har tillgångar värda en miljon kr vid din makes död och du ärver till ett värde av 500 000 kr är kvotdelen 500 000/1 500 000 = 1/3. Rätten till efterarv är alltså 1/3 av kvarlåtenskapen när du sedan går bort och ditt barn ärver resterande 2/3.

Det du ärver från din make innehar du med fri förfoganderätt, vilket innebär att du kan överlåta det fritt genom t.ex. försäljning eller gåva men du kan inte bestämma vad som ska hända med kvotdelen efter din död genom testamente (ÄB 3 kap. 2 §). Du kan under din livstid påverka värdet på kvotdelen. Dock finns ett undantag i ÄB 3 kap. 3 § till skydd för efterarvsberättigade mot att du minskar din egendom på ett otillbörligt sätt. På samma sätt ska efterarvet inte omfatta alla värdeökningar av din egendom.

Jag hoppas att svaret är till hjälp.

Vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (790)
2021-07-26 Syskons arvsrätt
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2021-07-07 Har en syster rätt till arv och har en syster rätt till laglott?
2021-06-30 Utesluts rätten till efterarv om den avlidnes kvarlåtenskap ärvs med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (94232)