Efterarv för andra och tredje arvsklasserna

2016-07-22 i Efterarv
FRÅGA
Jag och min man är gifta, jag har barn sedan tidigare men det har inte han. Vi har inga gemensamma barn. Om min man dör först ärver jag. Men vad händer sedan när jag har dött? Mina barn ärver efter mig men vad händer med den delen som är efter min man?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis dom Du har angett ärver du din man om han avlider eftersom ni är gifta, vilket framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). När du sedan avlider kommer helt riktigt dina barn att ärva dig (2 kap. 1 §). Arvingarna efter din man kan i sin tur göra anspråk på så kallat efterarv. Det är bara arvingarna i första eller andra arvsklasserna som kan få efterarv, alltså barn eller barnbarn, föräldrar och syskon eller syskonbarn. Eftersom din man inte har några barn kan alltså vid din död hans föräldrar, syskon eller syskonbarn få efterarv, förutsatt att de är vid liv vid ditt frånfälle. Reglerna om efterarv framgår av 3 kap. 2 § ÄB.

Den andel av din totala förmögenhet som härrör från din man har alltså efterarvingarna rätt till. Detta innebär att du ärver din man med fri förfoganderätt, vilket innebär att du inte får testamentera bort det du har ärvt från honom.

När Du sedan avlider ska den andel av din totala egendom som utgjorde arv från din man vid dennes död gå till din mans efterarvingar.

Observera dock att efterarvingarna måste vara vid liv för att ha rätt till efterarv. Finns inga efterarvingar, går allting till dina arvingar, alltså dina barn.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (733)
2020-10-30 Hur beräknar man andelar av ett arv?
2020-10-29 Rätt till efterarv
2020-10-26 Finns det efterarvsrätt vid testamente?
2020-10-23 Hur beräknas efterarvskvoten?

Alla besvarade frågor (85653)