Efterarv efter styvmoder

2017-07-12 i Efterarv
FRÅGA
Hej. Jag undrar över en sak angående arvskifte. Jag och min syster (bröstarvingar) är barn till våran far som var omgift med en kvinna som hade ett barn i tidigare äktenskap. Våran far avlider och hans fru ärver medparten av arvet då det finns ett inbördes testamente där hon ärver alt så hon kan leva i orubbat bo i villan. Jag och min syster har fått ut våran lagliga laglott efter våran far. Nu till frågan. Ärver vi något mer när hans fru går bort eller ärver hennes barn allt efter sin mor ?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Din fråga berör rätten till efterarv. Eftersom ni redan fått ut er lagligt kommer jag inte att beröra detta ytterligare. När er fader gick bort krävde ni ut er laglott som ni har rött till som särkullsbarn. Sedan ärvde er faders nya maka resterande del av egendomen genom ett inbördes testamente. Det är i detta testamente nyckeln till ert efterarv efter er fader ligger. Ifall det, i det inbördes testamentet, stadgades att hans nya fru ärvde honom med fri förfoganderätt och inte fri äganderätt har ni en rätt till efterarv efter det att er faders nya maka gå bort. Detta efterarv beräknas som en kvotdel av hennes totala förmögenhet vid hennes frånfälle. Alltså när hon ärvde er fader så utgjorde den ärvda egendomen en kvotdel av hennes totala förmögenhet, ni kan ha rätt till efterarv (med vissa inskränkningar) till samma kvotdel av hennes totala förmögenhet när hon sedan dör. Detta innebär alltså att ert arv kan ha vuxit men också minskat drastiskt.

Att någon ärver något med fri förfoganderätt innebär inte att dem inte för konsumera egendomen. Det innebär endast att man inte får förordna över egendomen i testamentet efter sig själv.

För att sammanfatta behöver ni alltså ta reda på vad det står i deras inbördes testamente. Står det att hon ärvde er far med fri förfoganderätt har ni en rätt till efterarv. Då kan ni behöva bevaka er rätt vid ett arvskifte efter er faders nya frus frånfälle och således klandra ett eventuellt testamente som inskränker er rätt till efterarvet.

Jag hoppas att jag har givit er svar på er fråga och har ni ytterligare frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister.Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (801)
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?
2021-08-30 Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?
2021-08-26 Hur beräknas efterarv till särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95767)