Efterarv efter omgifte

2015-10-06 i Efterarv
FRÅGA
Hej, Min och min systers mamma dog för 20 år sedan. Vi fick då inget arv utan min pappa fick således alla pengar.Min pappa gifte om sig för 10 år sedan (med en fru som vill spendera alla pengarna och uttalat inte vill lämna något arv till oss)Vad händer nu om min pappa dör? Hur mycket får jag och min syster? (får vi ut någonting från vår mammas del) eller får hans nya fru 50% av allt de äger i nulåget?)tackar så mycket!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Utgångspunkterna kring hur arv ska fördelas regleras i Ärvdabalken.

Anledningen till att er pappa ärvde allt efter er mamma är att efterlevande makes arvsrätt är överordnad barnens enligt 3 kapitlet 1 § ÄB , se även 2 kapitlet 1 § ÄB. Ni har istället rätt till efterarv efter er mamma när er pappa går bort, alltså en kvotdel av er pappas förmögenhet som enbart är arv efter er mamma. Detta för att han ärvde er mammas andel med fri förfoganderätt, vilket innebär att han fritt får disponera över er mammas andel, men att han inte får testamentera bort den, se 3 kapitlet 2 § 1 stycket 2 meningen ÄB. Ni har alltså rätt att till två arvslotter efter er fars död – en efter er mor och en efter honom.

Skulle er pappa gå bort, kommer ert efterarv efter er mamma att brytas ut innan bodelning görs mellan honom och hans nya fru, se 3 kapitlet 6 § ÄB. Huvudregeln är att efterarvet är hälften av er pappas bo, men beroende på hans arv efter er mor kan den kvoten variera, se 3 kapitlet 1 § 1 och 3 stycket ÄB (exempelvis ökar ert efterarv om er mamma hade enskild egendom).

Vid bodelningen kommer hälften av deras gemensamma giftorätt att tilldelas din pappas nya fru (hennes giftorättsanspråk). Den andra hälften är din fars andel, vilken du och din syster kommer att ärva så länge det inte finns ett testamente som anger annat. Oavsett vad ett eventuellt testamente anger, har du och din syster alltid rätt till er laglott enligt 7 kapitlet 1 § ÄB, vilket är hälften av arvslotten. Skulle mer än så vara borttestamenterat, kan ni påkalla jämkning för att få ut er laglott i enlighet med 7 kapitlet 3 § ÄB.

Er pappas nya fru har dock alltid rätt att ur er pappas kvarlåtenskap få 4 gånger prisbasbeloppet, se 3 kapitlet 1 § 2 stycket ÄB. Detta kallas för basbeloppsregeln.

Ni har rätt att få ut arvet efter er pappa direkt efter hans död eftersom ni räknas som hans särkullbarn då hans nya fru inte är er mamma, se 3 kapitlet 1 § 2 meningen ÄB.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (741)
2020-11-29 Efterarv för syskon
2020-11-29 Fördelning av tillgångarna mellan mig och min halvsyster
2020-11-28 Har jag arvsrätt efter min bror?
2020-11-21 Hur mycket ska min mors makes brorsbarn få i efterarv då min mor avlider?

Alla besvarade frågor (86944)