Efterarv efter moder när efterlevande make har avlidit

2016-11-22 i Efterarv
FRÅGA
HejVår far har gått bort, efter vår mor gick bort för 30 år sedan så tog vi barn aldrig ut vårt modersarv.Vår far gifter om sig och jag och min bror är då särkullsbarn, alltså har vi rätt att få ut vårt arv efter vår far direkt, men hur ser det ut med modersarvet som vi aldrig tagit ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med finns regler kring arvsrätt i Ärvdabalken (ÄB) här. Enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB här ska, om arvlåtaren var gift, kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Då det enligt din fråga verkade som att era föräldrar var gifta med varandra så gäller således detta lagrum. Det medför att ni barn aldrig avstod från något modersarv vid er moders död eftersom ni inte var berättigade till något arv överhuvudtaget vid det tillfället. I stället var det er fader som var arvsberättigad till er moders arv eftersom de var gifta.

Nu när er far har avlidit kan ni mycket riktigt välja att ärva honom direkt eftersom ni är särkullbarn. Detta står i 3 kap. 1 § 1 st. ÄB här . Ni kan även välja att avstå arvet från er fader till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ÄB här , om ni så skulle vilja. Vad gäller arvet från er moder så kommer ni att ärva henne i form av efterarv nu när er fader har avlidit. Huvudregeln är då att hälften av er faders kvarlåtenskap anses vara arv från er moder, vilket då ska tillfalla er som efterarv vid arvskiftet. Se 3 kap. 2 § 1 st. ÄB här . Om det däremot var så att er fader ärvde er moder med en annan andel än hälften vid arvskiftet, ska ni bröstarvingar ta samma andel i boet efter er fader enligt 3 kap. 2 § 3 st. ÄB här .

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (761)
2021-02-28 Efterlevande makes arvsrätt med fri förfoganderätt
2021-02-27 Efterlevande makes arv
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv

Alla besvarade frågor (89823)