Efterarv efter moder när efterlevande make har avlidit

Hej

Vår far har gått bort, efter vår mor gick bort för 30 år sedan så tog vi barn aldrig ut vårt modersarv.

Vår far gifter om sig och jag och min bror är då särkullsbarn, alltså har vi rätt att få ut vårt arv efter vår far direkt, men hur ser det ut med modersarvet som vi aldrig tagit ut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med finns regler kring arvsrätt i Ärvdabalken (ÄB) här. Enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 ska, om arvlåtaren var gift, kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Då det enligt din fråga verkade som att era föräldrar var gifta med varandra så gäller således detta lagrum. Det medför att ni barn aldrig avstod från något modersarv vid er moders död eftersom ni inte var berättigade till något arv överhuvudtaget vid det tillfället. I stället var det er fader som var arvsberättigad till er moders arv eftersom de var gifta.

Nu när er far har avlidit kan ni mycket riktigt välja att ärva honom direkt eftersom ni är särkullbarn. Detta står i 3 kap. 1 § 1 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 . Ni kan även välja att avstå arvet från er fader till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1 , om ni så skulle vilja. Vad gäller arvet från er moder så kommer ni att ärva henne i form av efterarv nu när er fader har avlidit. Huvudregeln är då att hälften av er faders kvarlåtenskap anses vara arv från er moder, vilket då ska tillfalla er som efterarv vid arvskiftet. Se 3 kap. 2 § 1 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1 . Om det däremot var så att er fader ärvde er moder med en annan andel än hälften vid arvskiftet, ska ni bröstarvingar ta samma andel i boet efter er fader enligt 3 kap. 2 § 3 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1 .

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara BengtssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000