Efterarv efter farförälders bror efter att dennes hustru avlidit

2017-12-22 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Jag skall få del av ett arv från en av min farfars bröder. Denne bror (vi kan kan kalla honom Alfred) avled före sin fru (vi kan kan kalla henne Emma). De hade inga barn och Alfreds föräldrar var avlidna, så Emma ärvde honom.Emma gick bort för en tid sedan. Enligt ett brev från juristen som handhar hennes dödsbo är jag en av dödsbodelägarna eftersom hälften av Emmas kvarlåtenskap anses vara ett efterarv från Alfred. Min farfar skulle fått en del av detta, och då både han och min far är avlidna går denna del av arvet ner till mig.Alfred hade tre syskon, och som jag förstått det är det de som skall dela på hans efterarv. Min pappa hade inga syskon, och jag är hans enda barn. Innebär detta att jag då ärver en tredjedel utav halva Emmas kvarlåtenskap?En till fråga; min far var omgift när han avled, har hans änka någon rätt till den del av arvet som min far skulle ha fått? Jag tänker på om arvet som skulle tillfallit min far skall räknas som en tillgång som i efterhand skall räknas in i hans dödsbo?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler som finns i ärvdabalken (ÄB).

Eftersom att din farfar är avliden träder hans avkomlingar i hans ställe. Eftersom även din far är avliden träder du i hans ställe. Denna regel finns i ärvdabalken 3 kap 2 § och innebär alltså, såsom juristen berättat, att du har rätt till din farfars andel eftersom att du är hans avkomling.

Såsom regeln är utformad finns det ingen möjlighet för din fars änka att ha rätt till arv som din far skulle ha fått.

Det som gäller är alltså att du har rätt till 1/3 av det efterarv som Alfred lämnar efter Emmas död. Eftersom att efterarvet utgör en andel om 50% av Emmas totala kvarlåtenskap så ska du alltså ha 1/3 av 50%.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att ställa fler frågor eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (815)
2021-11-30 Vem ärver vårt hus i Spanien?
2021-11-30 Har ett halvsyskon rätt till efterarv?
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?

Alla besvarade frågor (97723)