Efterarv efter efterlevande sambo

2014-12-20 i Sambo
FRÅGA
Hej! Underskrifter vid arvskifte? Min man har ett efterarv efter min mamma. Hennes dåvarande sambo fick del i testamentet och nu har han tyvärr också gått bort. Nu skall jag få ut mitt efterarv allt är klart så lång jag är den enda arvingen, Sambon har en dotter som tyvärr inte kommer få något för det finns inte ens det beloppet jag skulle kunnat få. Men hon vill tvinga mig att dela med mig... behöver jag muta henne för att hon skall skriva under Arvskiftet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efter närmare kontakt med dig förstår jag din fråga såhär:

Din makes mamma skrev ett testamente till hennes sambo som stadgade att han fick hälften av hennes kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt, dvs. en rätt att förfoga över egendomen men ingen rätt att testamentera den vidare. Kvarlåtenskapen efter din mans mamma ska efter sambons bortgång tillfalla din man. Nu när kvarlåtenskapen efter sambon ska delas är frågan vem som ska ha vad, mellan din man och sambons dotter.

Först vill jag reda ut vilka tillgångar som tillhör mamman (dvs. din man) och vilka tillgångar som tillhör sambon (dvs. hans dotter).

När ett samboförhållande upplöses på grund av dödsfall har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning, detta framgår av Sambolagen 18 § här. Sambon har då rätt till bodelning av det som kallas för samboegendom, vilket enligt sambolagen 3 § här i regel består av bostad och bohag (= möbler etc.). Det innebär att den efterlevande sambon får sin del av samboegendomen.

Precis som du skriver ska kvarlåtenskapen efter din mans mamma nu tillfalla din man. Han har alltså rätt till efterarv, vilket betyder att han har rätt till en kvotdel i den förmögenhetsmassan sambon har när han avled. Beräkningen sker genom att vad sambon ärver med fri förfoganderätt sätts i relation till hans hela nettoförmögenhet efter bodelningen och arvet.

Efterarvet är alltså inte någon bestämd summa, utan kan öka eller minska i värde beroende på hur sambons förmögenhetsmassa ökar eller minskar.

Sambons egna tillgångar samt egendom som han eventuellt har tilldelats efter bodelning mellan honom och din mans mamma, tillfaller hans dotter.

Enligt Ärvdabalken 23 kap 4 § här måste dödsbodelägarna underteckna arvsskiftet. Dödsbodelägarna efter din mans mamma är din man (om det inte fanns andra arvingar efter henne), se 23 kap 1 § här. Dotterns underskrift borde därför inte vara nödvändig.

Om du vill ha mer hjälp, samarbetar vi på Lawline med erfarna jurister inom familjerätt, om du vill kan du boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Vänligen, 

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (442)
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?
2020-06-27 Kan min sambo eller hans barn få del av arvet efter min far om något händer mig?
2020-06-21 Vad händer med hus när sambo avlider?

Alla besvarade frågor (81835)