Efterarv efter den först avlidna maken

Karin och Åke var gifta och hade inga barn. (Föräldrar döda) Åke dog 1997, ärvde Karin då honom helt? I November 2013 dog Karin och hon har testamenterat till min pappa och hans syster. Ska Åkes syskon ha ut ett arv nu när även Karin dött? Hur stor del? Åke har inte skrivit något testamente ang arv. Vi får olika besked om detta och skulle vilja ha rätsida så det inte blir fel. Vi har fått tre olika svar: 1. Åkes syskon ska ha 50% av arvet. 2. Karin ärvde hälften av Åke när han dog och nu ska hans syskon ha 25% av det totala arvet. 3. Karin ärvde sin make helt och därmed ska Karins släkt ärva 100%. Vad stämmer? Med vänlig hälsning 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Arv regleras i Ärvdabalken (ÄB) som du finner https://lagen.nu/1958:637

När en gift arvlåtare (Åke) avlider, ska hela arvet tillfalla den efterlevande maken (Karin) enligt 3 kap 1 § 1 st ÄB. Eftersom Åke inte hade skrivit något testamente bör hela hans kvarlåtenskap ha tillfallit Karin. 

Före arvet efter Åke fördelas bör dock en bodelning ha gjorts. Den del Karin erhöll i bodelningen äger hon med full äganderätt och denna del kan hon förfoga över fritt, till och med testamentera bort. Den andra delen, dvs Åkes andel i bodelningen, ärver Karin med fri förfoganderätt. Det innebär att hon får förfoga fritt över egendomen, t.ex. konsumera den, men hon får inte testamentera bort den egendomen enligt 3 kap 2 § 1 st. 

Den andel som Karin ärver efter Åke ska Åkes arvingar ärva i form av efterarv när Karin avlider. De arvingar som kan komma i fråga är Åkes föräldrar, syskon eller syskons avkomling. 

För att avgöra hur stor del av Karins kvarlåtenskap som ska utgöra efterarv efter Åke ser man på hur förmögenheten fördelades vid arvskiftet efter Åke. Om Karin erhöll 500 000 kr i bodelningen och 500 000 kr i arv efter Åke ska 50 % av Karins kvarlåtenskap utgöra efterarv efter Åke, oavsett om Karins kvarlåtenskap är mindre eller större än 1 miljon kr när hon avlider. 

Denna lösning som lagstiftaren valt innebär att efterarvet kan bli både mindre och större än vad den var vid den första makens död, beroende på hur förmögenheten förvaltats.

Svaret på din fråga om hur stor andel som ska utgöra efterarv efter Åke beror således på hur stor andel Karin erhöll genom bodelning respektive hur stor andel hon ärvde från Åke. Samma andel som hon ärvde ska ligga till grund för efterarvet efter Åke. Alternativ 3 bör vara uteslutet eftersom Karin inte har full äganderätt till arvet efter Åke och således inte kan testamentera bort hans andel. 

Vänligen

Lovisa HedlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”