Efterarv då någon av efterarvingarna har avlidit

2016-04-30 i Efterarv
FRÅGA
Om en efterarvvinge har dött innan bodelning skett och hon inte hade några barn, vad sker med hennes arvslott? Går den tillbaks till dödsboet eller fördelas den ut på övriga i livet varande syskon ( i det här fallet 2 andra syskon)?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom dina frågor handlar om arv, är svaren på dessa reglerade i Ärvdabalken (ÄB). Dina frågor berör även bodelning och svaren på dessa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Eftersom det inte framkommer av din fråga huruvida någon av efterarvingarna redan fått ut sitt arv, utgår jag i fallet från att så inte är fallet. Då inget i frågan heller tyder på att den först avlidne maken, vars efterarv ska fördelas, har något testamente, utgår jag också ifrån att något testamente inte existerar. När testamente inte existerar, ska arvet fördelas enligt den legala arvsordningen i ÄB.

Enligt reglerna om efterarv i ÄB 3:2, ska vid den efterlevande makens död, efterarvet efter den först avlidna maken först fördelas, innan arvet efter den efterlevande maken får fördelas.

Rätten till efterarv har som huvudregel endast den först avlidne makens egna bröstarvingar (barn, barnbarn osv), som ju har fått vänta på att få ut arvet efter den först avlidne maken tills även den efterlevande maken avlidit.

Svaret på dina frågor är lättast att åskadliggöra i ett exempel:

Make1 och Make2, som är gifta, har tillsammans tre gemensamma barn. Make1 avlider. Bodelning genomförs då mellan Make1 och Make2 enligt ÄktB 9 kap. Någon bodelning mellan dessa två parter kommer inte att ske igen vid något senare tillfälle. Det bör uppmärksammas att bodelning inte ens säkert alltid måste göras här. Makes1:s egendom som inte ska ingå i bodelningen, och det som tillfaller Make1 genom bodelningen, utgör Make1:s kvarlåtenskap.

Enligt den legala arvsordningen är det Make1:s bröstarvingar, de tre gemensamma barnen, som har rätt att ärva Make1:s kvarlåtenskap. Dock, enligt regeln i ÄB 3:1 ärver istället Make2 allt från Make1, medan de tre gemensamma barnen först får ut arvet efter Make1. Det är ju detta som kallas för efterarv.

Nu när även Make2 har avlidit ska efterarvet efter Make1 fördelas mellan de tre gemensamma barnen. Ett av syskonen har nu avlidit, och då är frågan vad som händer med det syskonets arvslott. Du nämner i omständigheterna att det avlidna syskonet inte har några barn. Om det syskonet däremot har barnbarn eller barnbarnsbarn osv, kommer det avlidna syskonets arvslott att tillfalla dem. Om det avlidna syskonet däremot inte har några avkomlingar överhuvudtaget, kommer hens arvslott att fördelas lika mellan de två kvarvarande syskonen enligt ÄB 3:2 3st.

Situationen förändras dock om det skulle vara så att det avlidna syskonet dör EFTER Make2, men FÖRE det att efterarvet har hunnit fördelas ut. I det fallet ska det avlidna syskonet anses ha hunnit tagit emot sin efterarvslott. Arvslotten ingår då som en del av det avlidna syskonets dödsbo, och ska som vanligt fördelas enligt arvsordningen, om inget testamente förekommer. Att notera då är att om det avlidna syskonet vid sin död inte hade några avkomlingar, men å andra sidan var gift, ärver hens efterlevande make hela kvarlåtenskapen enligt ÄB 3:1. Det avlidna syskonets två kvarvarande syskon ärver då ingenting.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din frågor. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du mer än välkommen att kontakta oss igen, eller att boka tid hos oss HÄR.

Kom ihåg att man alltid kan sätta arvsordningens regler ur spel genom att skriva testamente. Skulle någon av er vilja skriva ett sådant kan vi hjälpa er med det HÄR.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (741)
2020-11-29 Efterarv för syskon
2020-11-29 Fördelning av tillgångarna mellan mig och min halvsyster
2020-11-28 Har jag arvsrätt efter min bror?
2020-11-21 Hur mycket ska min mors makes brorsbarn få i efterarv då min mor avlider?

Alla besvarade frågor (86836)