Efterarv av syskon

2019-08-12 i Efterarv
FRÅGA
Min bror dog för 12 år sedan Vi var två bröder ,hans fru dog i år de hade inga barn . Hans fru har flera syskon, min undran är om jag har någon arvsrätt efter min bror.
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

För att snabbt svara så är svaret ja. Av 3 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) framgår en makes arvsrätt efter den avlidna maken. Denna bestämmelse inskränker därmed den arvsrätt som du enligt 2 kap 2 § 2 st. ÄB annars skulle ha. Lagrummet stadgar att om den avlidne maken inte har några barn och om dennes föräldrar har avlidit, ska syskonen få ärva denne.

Som du nämner har din brors fru ärvt honom varpå hon numera avlidit. Av 3 kap 2 § ÄB framgår det att det är du som syskon som har bäst arvsrätt efter din bror. Av den anledningen har du därför rätt till hälften av kvarlåtenskapen efter din brors fru som efterarv av din bror, dvs. 50% av hennes kvarlåtenskap ska tillfalla dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (670)
2020-03-27 Efterarvsrätt efter testamenterad egendom
2020-03-21 Vad innebär ärvdabalken 3kap. 3§ i praktiken?
2020-03-19 Kan min pappa göra min halvbror arvlös?
2020-03-05 Efterarv för barn efter att förälders efterlevande make som inte är barnens förälder går bort

Alla besvarade frågor (78751)