Efterarv äktenskapsbalken

2020-09-06 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Ni har besvarat en fråga en enligt nedan på er hemsida. Hur kan min fru och jag beskriva detta i ett testamente gällande vår fastighet. För information så har både min fru och jag 2 särkullsbarn vardera. Vill att den efterlevande skall få fri förfoganderätt över den fastighet vi bor i.Ert svar:EfterarvEnligt svensk rätt tillfaller den avlidnes kvarlåtenskap den efterlevande maken, 3:1 ÄB. Den efterlevande maken kommer att få en så kallad fri förfoganderätt till den avlidnes kvarlåtenskap. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande har rätt att disponera fritt över kvarlåtenskapen så länge som denne är i livet. Rätten att disponera över kvarlåtenskapen ger dock inte den efterlevande rätten att testamentera bort egendomen, utan den ska tillfalla den avlidnes arvingar i form av ett efterarv. Detta innebär att arvingarna (barn, föräldrar och syskon) till den avlidne får vänta tills att den efterlevande maken avlidit.Med vänlig hälsning,Peter
SVAR

Hej,

Tack för att du kontaktar oss på Lawline.

Svaret som du hänvisar till i din fråga bestämmer vad som händer med efterarv under förutsättning att det inte finns ett testamente som säger något annat. Det betyder att eftersom ni är gifta, och därmed omfattas av ovanstående lag, är det också redan så efterarvet kommer fördelas. Det går givetvis att förtydliga i ett testamente att ni önskar att efterarvet ska fördelas enligt äktenskapsbalkens regler, men eftersom det redan är denna fördelning lagen gör är det inte heller nödvändigt gällande just detta.

Dessvärre har vi inte möjlighet att hjälpa er att utforma testamenten genom frågefunktionen, men jag kan varmt rekommendera att spana in våran funktion för att skriva anpassade avtal och dokument, som du hittar här (länk). Det finns också möjlighet att genom Lawline boka tid med en av våra kunniga jurister, vilket du hittar här (länk).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91293)