Efter att en bostadsrätt har sålts ansvarar köparen inte för säljarens obetalda avgifter till föreningen. Föreningen kan dock ha panträtt i köparens bostadsrätt för säljarens skulder till föreningen

2017-09-23 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej. Vad gäller vid obetalda avgifter i samband med bostadsrättsöverlåtelse. T ex att säljaren restar med en månadsavgift, och bostadsrätten överlåts. Kan föreningen kräva köparen på den restade avgiften? Jag finner en motsägelse i BrL 7:18, där föreningen har panträtt i bostadsrätten för sin fordran, medan BrL 6:8 anger att köparen inte svarar för säljarens förpliktelser. Vidare: gör det någon skillnad om det är en restad månadsavgift, eller en restad förbrukningsavgift, t ex el ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om det är köparen eller säljaren av en bostadsrätt som ansvarar för obetalda avgifter till föreningen före bostadsrätten överläts.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Köparen ansvarar inte personligen för säljarens obetalda avgifter till föreningen. Detta hindrar dock inte att föreningen kan ha panträtt i köparens bostadsrätt för säljarens obetalda avgifter.

Detta innebär bara att köparen inte kan bli ansvarig för säljarens förpliktelser med annat än bostadsrätten. Föreningen kan t.ex. inte utmäta köparens bil för att betala säljarens skulder till föreningen.

Skulle föreningen realisera köparens bostadsrätt för att ta betalt för säljarens skulder kan köparen i sin tur kräva säljaren på betalning.

Föreningens panträtt gäller bara de avgifter som föreningen kan ta ut enligt 7 kap. 14 § bostadsrättslagen (BrL). Den gäller alltså inte avgifter för sådant som föreningen inte är skyldig att tillhandahålla enligt lag.

Vem ansvarar för obetalda avgifter efter att bostadsrätten överläts?

Som du helt riktigt har funnit framgår det av 6 kap. 8 § BrL att köparen inte ansvarar för säljarens skulder till föreningen. Detta inkluderar även obetalda årsavgifter.

Föreningen har helt riktigt även panträtt i bostadsrätten för obetalda avgifter, enligt 7 kap. 14 och 16 a §§ BrL.

Detta är dock inte en motsägelse. Vad 6 kap. 8 § BrL innebär är att köparen inte är personligt ansvarig för säljarens obetalda avgifter till föreningen. Detta hindrar inte att föreningen kan ha panträtt i köparens bostadsrätt.

Det är inget konstigt med panträtt i egendom som inte ägs av den som är personligen skyldig att betala skulden.

Köparen kommer att få ett krav på betalning mot säljaren, om föreningen använder sin panträtt i bostadsrätten för att få betalt

Är det någon skillnad mellan olika slags avgifter?

6 kap. 8 § BrL skiljer inte mellan olika slags avgifter. Bestämmelsen gäller alla förpliktelser som föreningen hade mot säljaren. Det spelar där alltså ingen roll vilken slags avgift man pratar om.

Föreningens panträtt i 7 kap. 16 a § BrL gäller dock bara avgifterna enligt 7 kap. 14 § BrL. Panträtten gäller t.ex. inte för en avgift som föreningen tar ut för att hyra ut dess parkeringar.

Jag antar att du med ”förbrukningsavgift” innebär avgift för t.ex. förbrukad el och vatten. Detta är något som årsavgiften ska täcka, varför det faller under 7 kap. 14 § första stycket BrL (jämför också med 7 kap. 14 § andra stycket BrL).

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med överlåtelse av bostadsrätter är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1218)
2021-07-30 Får jag behålla trådbackar när jag säljer min bostadsrätt?
2021-07-24 Sätta in persienner i bostadsrätt?
2021-07-16 Kan styrelsen i en förening fatta beslut i strid mot stadgarna?
2021-07-02 Får man äga två bostadsrätter?

Alla besvarade frågor (94414)