Dygnsvila vid sommarjobb

2016-06-25 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Om man jobbar måndag -torsdag 5 tim varje dag och sen ska jobba fre-lördag 21.00-till 0400 på morgonen hur ska man vara ledig efter det? detta gäller sommar jobb
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till dygnsvila regleras bl.a. av arbetstidslagen (1982:673) (ATL).

Enligt 13 § 1 st. ATL har en arbetstagare rätt till minst 11 timmars ledighet under varje dygn. Från denna huvudregel kan det genom kollektivavtal förekomma avvikelser, se närmare 3 § ATL. Avvikelser p.g.a. kollektivavtal får dock inte vara till arbetstagarens nackdel.

Avvikelser från dygnsvilan får även göras vid enstaka tillfällen och enbart då arbetsgivaren inte hade kunnat räkna med detta. Som arbetstagare har du då rätt till kompensationsledighet, detta följer av 13 § 1 st. ATL.

Sammanfattningsvis har du rätt till 11 timmars sammanhängande ledighet varje dygn efter arbetspassen, om inte en oförutsedd omständighet skulle inträffa. Föreligger ett kollektivavtal kan andra tidsintervaller vara aktuella.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1806)
2020-12-02 Har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka lön
2020-12-02 Har anställningsavtal ingåtts eller inte
2020-12-02 Förbud mot bisyssla i anställningsavtal
2020-12-02 Formkrav för kollektivavtal

Alla besvarade frågor (86862)