FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB29/12/2016

Dumpster diving

Ni svarade nyligen på en fråga om så kallad dumpster diving, vad som inte togs upp av frågeställaren är att det i allmänhet är sä att man hoppar ner i containern med avsikt att ta just slängd mat. Är det olagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huruvida dumpster diving är olagligt eller inte har inte ställts på sin spets hitintills. Rättsläget är tämligen oklart men det man kan säga är att en person som tar mat i dumpster förmodligen inte skulle dömas till stöld, eftersom den slängda maten inte längre har något värde. Vad man skulle kunna dömas för är egenmäktigt förfarande. För det kan man få böter eller fängelse i högst sex månader.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Sara AspelinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?