Dubbelt medborgarskap - lagval vid arv

Om jag har dubbelt medborgarskap där Svenskt medborgarskap är ett dem, vilket lands arvsregler är det som gäller om jag jag dör och har pengar och fastigheterna i båda länderna?

Spelar det någon roll vilket land jag dör i?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Tillämplig lag är EU:s arvsförordning som du hittar här.

När det gäller lagval vid arvsskifte efter en person, så utgår man från var personen hade sin hemvist vid dödsfallet. Om du har hemvist i Sverige, dvs. bor här stadigvarande och planerar att bo kvar här, så kommer svensk lag gälla när man ska bestämma hur arvet efter dig ska fördelas, (jfr. art 21 i förordningen).

Det finns dock möjlighet för dig att välja vilket lands lag som ska gälla. Enligt art 22 i förordningen så kan du välja mellan de länder som du är medborgare i. Detta kan du förordna genom ett testamente. Tänk dock på att alla formkrav för testamentet måste uppfyllas för att lagvalet ska vara giltigt.

Slutsats

Fortsätter du att ha din hemvist i Sverige kommer svensk lag att tillämpas vid arvsskiftet. Önskar du att lagen som du har ditt andra medborgarskap i ska gälla, så kan du förordna om detta genom ett testamente där du uttryckligen förklarar vilket lands lag som ska gälla.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar


Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning