Dubbelt medborgarskap - lagval vid arv

FRÅGA
Om jag har dubbelt medborgarskap där Svenskt medborgarskap är ett dem, vilket lands arvsregler är det som gäller om jag jag dör och har pengar och fastigheterna i båda länderna? Spelar det någon roll vilket land jag dör i?
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Tillämplig lag är EU:s arvsförordning som du hittar här.

När det gäller lagval vid arvsskifte efter en person, så utgår man från var personen hade sin hemvist vid dödsfallet. Om du har hemvist i Sverige, dvs. bor här stadigvarande och planerar att bo kvar här, så kommer svensk lag gälla när man ska bestämma hur arvet efter dig ska fördelas, (jfr. art 21 i förordningen).

Det finns dock möjlighet för dig att välja vilket lands lag som ska gälla. Enligt art 22 i förordningen så kan du välja mellan de länder som du är medborgare i. Detta kan du förordna genom ett testamente. Tänk dock på att alla formkrav för testamentet måste uppfyllas för att lagvalet ska vara giltigt.

Slutsats

Fortsätter du att ha din hemvist i Sverige kommer svensk lag att tillämpas vid arvsskiftet. Önskar du att lagen som du har ditt andra medborgarskap i ska gälla, så kan du förordna om detta genom ett testamente där du uttryckligen förklarar vilket lands lag som ska gälla.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Cornelia Najafi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (993)
2022-01-13 Ärver mitt biologiska barn mig fastän en annan man godkänt faderskapet?
2022-01-12 Kan man fritt disponera över sin dödes makes egendom? (fri förfoganderätt)
2022-01-12 Arv om jag inte bekräftat faderskapet fastän jag är biologisk far?
2021-12-30 Överlåtelse av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (98478)