Dubbelt medborgarskap - Kan jag avsäga mig mitt svenska medborgarskap?

2019-09-19 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej. Jag har sk dubbelt medborskap. Polskt då jag är född och uppvuxen i Polen samt svenskt som jag fick efter när jag flyttat till Sverige i 30 års åldern.Jag är bosatt i Sverige men nu vill jag avsäga mig det svenska medborgarskapet.Har jag rätt att göra det och hur går jag tillväga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, det är möjligt att avsäga sig ett svenskt medborgarskap. Förutsättningarna för befrielse från svenskt medborgarskap, hittar vi i Lagen om svenskt medborgarskap.

I lagens 15 § hittar du den bestämmelse som reglerar avsägelsen, och vi kan utläsa följande kriterier:

1. Du måste vara medborgare i något annat land, eller ha för avsikt att söka medborgarskap i ett annat land.

2. Det får inte finnas några särskilda skäl för att neka dig befrielse.

Som exempel på sådana särskilda skäl, hämtade från lagens förarbeten, är då sökanden är misstänkt för brottslighet varav befrielsen från medborgarskapet skulle försvåra eller omöjliggöra ett utlämnande till Sverige.

Vidare stadgas också att befrielse skall medges den som saknar hemvist i Sverige.

Sannolikt har du möjlighet att bli befriad från ditt svenska medborgarskap

Eftersom du är polsk medborgare uppfyller du det första kravet. Jag tolkar det som att du har för avsikt att fortsättningsvis bo i Sverige, och i sådant fall ska din ansökan även föregås av en bedömning av om det finns några skäl att neka dig avsägelsen.

Hur går du tillväga?

Migrationsverket hanterar ansökningar rörande befrielse av svenskt medborgarskap. Du gör din ansökan via en särskild blankett som ska skickas in till Migrationsverket.

Blanketten kan du nå på Migrationsverkets hemsida (här).

När Migrationsverket har granskat din ansökan tar de ett beslut om befrielse från medborgarskap ska meddelas eller ej.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (949)
2019-12-10 När börjar tidsgränsen för ansökan om svenskt medborgarskap löpa?
2019-12-08 ​Överklaga beslut om uppehållstillstånd för besök
2019-12-08 Kan pojkvän från Gambia besöka Sverige?
2019-12-06 Preskription av utvisningsbeslut meddelat till följd av brott

Alla besvarade frågor (75552)