FrågaPROCESSRÄTTDomstol30/06/2021

Dubbelbestraffning

Hej om man blivit utsatt för dubbelbestraffning vilket inte ör förenligt med svensk lag, vad gör man då och hur hanterar man lämpligen detta? Hur hanterar man nu lämpligen detta och vem är i juridisk mening ansvarig för det inträffade ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du säger är det inte tillåtet att bestraffas två gånger för samma gärning. Enligt 30 kap 9 paragrafen första stycket Rättegångsbalken (RB) är det otillåtet att åtala en person för en gärning som redan blivit avgjord genom dom. Förbudet mot dubbelbestraffning återfinns även i Europakonventionens art. 4. Förbudet kallas för ne bis in idem och innebär att man inte kan bli lagförd två gånger för samma sak (samma händelse), i en och samma stat. Utifrån informationen du har lämnat i frågan är det svårt att utläsa hur du har blivit dubbel bestraffad och vilken myndighet som är ansvarig.

Mitt råd till dig är att du vänder dig till samtliga inblandade myndigheter och överklagar deras beslut med motiveringen att du redan har blivit bestraffad för gärningen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Mona TayounRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo