Dubbelbeskattning vad är det?

Hej,

Jag undrar om det finns någon lagtext kring dubbel beskattning? Jag har vid egna sökningar främst hittat begreppet i fråga om pensioner vid utlandsboende. Min fråga rör dock mer generellt - om en vara t.ex. skattas först med avseende på en skattesats utifrån en lag och sedan med en annan skattesats utifrån en annan lag? Detta är väl egentligen fallet för alkohol med först mervärdesskatt och sedan en skatt enligt Lagen om alkoholskatt?

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Inledning

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!

Er fråga är väldigt omfattande och oklar vilket medför att mitt svar kommer bli generellt och långt ifrån uttömmande. Svaret ska ses som en övergripande introduktion långt ifrån fullständig och där många relevanta delar utelämnas p.g.a. tids- och omfattningsaspekten.

Allmän redogörelse

Dubbelbeskattningsavtal

Vanligtvis när man pratar om dubbelbeskattning handlar det om att en inkomst eller tillgång beskattas i två eller flera jurisdiktioner. Ett exempel kan vara att ett företag i Sverige säljer varor till ett annat land och beskattas för försäljningen både i det landet och i Sverige. Försäljningen (inkomsten) har då blivit dubbelbeskattad. Liknande kan då uppstå vid beskattning av pension som är en inkomst.

Den vanligaste lösningen för att undvika dubbelbeskattning, i den mån risken finns kvar efter införandet av EU och dess regler, är att staterna mellan sig tecknar dubbelbeskattningsavtal. Dessa reglerar då vilket land som har rätt att beskatta företagets inkomst. Dessa kan se ut på olika sätt och får därför undersökas specifikt.

Punktskatter

Punktskatter är skatter som endast gäller för vissa inkomster från vissa källor exv. alkoholskatt, reklamskatt, skatt på energi o.s.v. Dessa är unika på det sätt att skattesatserna varier och är anpassade för just en viss inkomstkälla. Mycket av den rättsliga regleringen kommer idag från EU.

Alkoholskatt som exempel

Om vi utgår ifrån alkoholskatt som exempel så är det mycket riktigt så att det finns punktskatt för vissa alkoholhaltiga varor. Skattepliktig är antingen den näringsverksamhet som säljer alkoholhaltiga drycker eller den som importerar alkoholhaltiga drycker till Sverige m.m.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatten är mer generell än t.ex. punktskatterna och föreligger för de flesta försäljningar av varor och tjänster. Den är utformad på så vis att den belastar alla transaktioner i varje led från producent till slutkund. Tanken är att varje skattesubjekt på vägen ska "övervältra" kostnaden på nästa subjekt fram till dess att konsumenten köper varan eller tjänsten. Konsumenter kan till skillnad från tidigare led inte göra avdrag för ingående moms och får således bära slutkostnaden.

Sammanfattning

Det är inte helt klart vad Ni avsåg att fråga om när Ni använde begreppet "dubbelbeskattning" men jag har tolkat det som att Ni egentligen efterfrågade varför eller kanske hur man kan ha flera skatter som drabbar en och samma transaktion, exv. försäljning av alkohol. Såvitt jag vet finns ingen regel idag som säger att staten inte får beskatta en transaktion flera gånger med flera olika skatter och de har därför möjligheten att göra så. Den mer konkreta anledningen är antingen samhällsekonomisk eller samhällsorienterad på så vis att man t.ex. vill minska alkoholkonsumtion och fordonskörning genom att göra extra skattepålägg för sådana transaktioner.

Jag förstår att detta inte riktigt är det svar Ni hade hoppats på men det finns inget riktigt klart svar att ge på Er fråga.

Hoppas Ni i vart fall fått mer förståelse för regelsystemet.

Med vänliga hälsningar

Niclas FribergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo