FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott26/08/2013

Dubbel straffbarhet - lagligt att bruka cannabis i Holland

Hej! Vilken konsekvens skulle det få om jag testade cannabis i Holland för att dagen efter få genomföra ett urinprov i Sverige som då troligtvis skulle visa positivt? Dömd eller friad?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt svensk lag finns det krav på dubbel straffbarhet, vilket betyder att den påstådda gärningen måste vara straffbar i både Sverige och i det land där gärningen ska ha begåtts, se 2 kap. 2 § 2 st. Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K2 . Detta gäller när den anklagade har viss anknytning till Sverige, såsom svenskt medborgarskap eller hemvist i Sverige. Enligt Narkotikastrafflagen är brukande av narkotika, såsom cannabis, olagligt i Sverige och kan ge upp till 3 års fängelse, se 1 § 1 st. 6 p. och 2 st. https://lagen.nu/1968:64 . I Holland är det däremot lagligt att bruka cannabis och därav uppfylles ej kravet på dubbel straffbarhet och du kan inte dömas i Sverige för brukade av narkotika i Holland.

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo