Dubbel bosättning - rätt folkbokföringsadress

2017-07-28 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej.Jag har köpt en bostadsrätt som jag folkbokförde mig på.Min kille bor i en annan kommun.Nu bor vi 4-5 nätter i veckan hos min kille och 2-3 nätter i veckan hos mig.I och med att vår dygnsvila är hos honom större delen av tiden undrar jag ifall vi båda får vara folkbokföra på hans adress?Det betyder att ingen är folkbokförd på min bostadsrätt trots att vi sover där 2-3 nätter i veckan.Skapar detta problem med föreningen på något sätt och mitt medlemskap där? Jag har inte i avsikt att hyra ut min bostadsrätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där denne är att anse som bosatt. (Folkbokföringslagen 6 §)

En person anses vara bosatt på den fastighet där personen tillbringar sin dygnsvila. Kan personen anses vara bosatt på fler än en fastighet anses personen vara bosatt på den fastighet där personen med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist. (Folkbokföringslagen 7 §).

Samtliga omständigheter ska alltså ligga till grund för bedömningen var du anses ha din egentliga hemvist och därmed var du ska folkbokföras. Något som anses ha stor betydelse för den bedömningen är familjens bosättning; med familj avses i detta sammanhang make, sambo eller hemmavarande barn. Andra saker som har betydelse för bedömningen är arbetsförhållanden, antalet övernattningar i respektive bostad, avståndet till arbetet, storleken på bostäderna, var huvuddelen av ägodelarna förvaras osv.

Att du tillbringar största delen av veckan på din pojkväns adress är alltså en faktor som talar för att det är där du har din egentliga hemvist, men även andra faktorer måste tas med i beräkningen; såsom var du arbetar/studerar.

Om du skulle folkbokföra dig på din pojkväns adress utgör detta inte i lagens namn något hinder för medlemskapet i din bostadsrättsförening. Möjligtvis kan föreningens stadgar exempelvis reglera att medlemmarna måste vara folkbokförda för medlemskap, men i så fall kan man pröva huruvida detta är skäligt eller ej.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1224)
2021-08-04 Vilken lag gäller vid renovering i bostadsrätt?
2021-08-01 Vad krävs för att en styrelse i en ekonomisk förening ska få fatta beslut?
2021-07-31 Behöver man betala andra avgifter efter att man har köpt en bostadsrätt?
2021-07-31 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (94627)