Du kan sälja skuldebrevet som du ska få betalt från

2019-04-04 i Fordringar
FRÅGA
Hejsan.För drygt ett och ett halvt år sedan fick jag ta ett lån för att rädda upp min dåvarande sambos ekonomi då han renoverade och hade då en stor krita hos en hantverkare. För att kunna lösa ut denna vart jag tvungen att ta ett lån då han inte kunde då han var redan belånad.När jag lämnade och hämtade de sista av mina saker fick jag honom att skriva ett skuldebrev med mig i och med lånet. Har jag möjlighet att sälja detta lån?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du hittar de regler som rör din fråga i skuldebrevslagen.

Ja, du kan sälja skuldebrevet! Tillvägagångssättet blir dock lite olika beroende på om det är ett enkelt eller löpande skuldebrev. Jag kommer att förklara vad som gäller för båda fallen eftersom jag inte vet hur ert skuldebrev ser ut.

Vad är ett enkelt respektive löpande skuldebrev?
Enkelt
Ett enkelt skuldebrev är formulerad i stil med detta "till (ditt namn) betalar undertecknad x kr" (26 § SkbrL).

Löpande
Ett löpande skuldebrev är formulerat i stil med detta "till innehavaren av detta skuldebrev betalar undertecknad x kr" (11 § SkbrL). Även orderskuldebrev är en typ av löpande skuldebrev och är formulerat ungefär såhär "till (ditt namn) eller order betalar undertecknad x kr".

Hur säljer man ett enkelt respektive löpande skuldebrev?
Det finns vissa krav som måste uppfyllas när du säljer skuldebrevet, för att din före detta sambo enbart ska kunna betala till den som du säljer skuldebrevet till.
Enkelt
Om du ska sälja ett enkelt skuldebrev, räcker det med att du eller köparen tydligt meddelar din före detta sambo om detta så att hen vet att betalning ska göras till köparen. Meddelar ingen din före detta så kan hen fortsätta att betala till dig (29 och 31 § SkbrL).

Löpande
Om du ska sälja ett löpande skuldebrev behöver du lämna över det fysiska pappret (skuldebrevet) till köparen. För en giltig överlåtelse av ett orderskuldebrev behöver du överlämna pappret till köparen, samt anteckna försäljningen på skuldebrevet eller i en ny handling som köparen kan använda för att bevisa sin rätt till skuldebrevet (13 § andra stycket SkbrL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (587)
2019-08-09 Bestridande av faktura på grund av överlåtelse av betalningsansvar
2019-07-29 Kan ansöka om betalningsföreläggande för att få skuld betald
2019-07-25 Hur gör vi för att dokumentera ett lån?
2019-07-13 ​Måste jag betala min exmakes del av lånet?​​

Alla besvarade frågor (72056)